Akademik Personel İlanı

Akademik Personel İlanı

4 Temmuz 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30821
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz akademik birimine aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Fakülte –

Yüksekokulu

Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programı 1 Dr. Öğr. Üyesi. Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak. Halk Sağlığı alanında ve Tip 1 diyabetli çocuklarla ilgili çalışma yapmış olmak.

Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerininaslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  4. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğininonaylanması gerekmektedir.
  6. Başvuru Süresi ve Yeri:İlanın yayın tarihinden itibaren15gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8.km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf       : 0342 211 80 80   Fax          :  0342 211 80 81      E-Mail :info@hku.edu.tr