Akademik Personel İlanı

Akademik Personel İlanı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz akademik birimine aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Fakülte – Yüksekokulu Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programı 1 Dr. Öğr. Üyesi. Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak. Halk Sağlığı alanında ve Tip 1 diyabetli çocuklarla ilgili çalışma yapmış olmak.

Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerininaslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  4. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  6. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü, Havalimanı Yolu 8.km, Şahinbey/GAZİANTEP

Tlf       : 0342 211 80 80   Fax          :  0342 211 80 81      E-Mail :info@hku.edu.tr