Akademik Personel İlanı – Resmi Gazete

Akademik Personel İlanı – Resmi Gazete

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Fakülte –
Yüksekokulu
Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Hukuk Fakültesi Hukuk 1 Prof.Dr. Ticaret Hukuku alanında doçentliğini almış olmak, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Deniz Hukuku Alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk 1 Dr. Öğr. Üyesi Kamu Hukuku/ Ceza Usul Hukuku  alanında doktora yapmış olmak, Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, ve 23. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerininaslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğininonaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren15gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Havalimanı Yolu 8.km.
Şahinbey-GAZİANTEP
Tlf       : 0342 211 80 80   Fax:  0342 211 80 81      E-Mail :info@hku.edu.tr
 

Resmi Gazete İlanı’nı Görüntüle