Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

 T.C. 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

                2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile  31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Hukuk Fakültesi

Araştırma Görevlisi

            6

Öğretim Görevlisi

            2

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Tarihi

Sınav Giriş Tarihi

Sonuç Açıklama
Tarihi

25.07.2014

08.08.2014

12.08.2014

19.08.2014

22.08.2014

 

Fakültesi

Bölümü

Açıklama

Kadro Tipi

Kadro Sayısı

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden mezun olmak

Arş. Gör.

 

1

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak ve alanında 2 yıl tecrübeye sahip olmak.

Öğr. Gör.

2

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak

Arş. Gör.

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak

Arş. Gör.

1

Hukuk Fakültesi

Hukuk Bölümü

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak

Arş. Gör.

2

A. GENEL ŞARTLAR
a)  Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ den en az 70 (Yetmiş),  puan almış olmak.
b) Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri; ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan, Okutmanlar, en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B. ÖZEL ŞARTLAR
 a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
 b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında      kullanılacak 4‘lük not sisteminin 100‘lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunun not dönüşümüne göre belirlenir.
c) İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.

 

C. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER

  1. Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
  2. Özgeçmiş
  3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
  4. Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi fotokopisi
  5. Onaylı diploma fotokopisi
  6. Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi
  7. Lisans transkripti (Resmi)
  8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  9. 3 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
  10. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

D.  BAŞVURU ADRESİ ve YERİ
-Başvurular, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıda belirtilen adresteki  ilgili birimlere (Fak./YO Sekreterine) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Gazikent  Kampusu, Havalimanı Yolu 8.km. Şahinbey-GAZİANTEP
Tlf:  0342 211 80 80; Fax: 0342 211 80 81;
www.hku.edu.tr

NOT: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” tasdiki yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.