Aynı Düzeydeki Eşdeğer Diploma Programlarına Yatay Geçiş

Aynı Düzeydeki Eşdeğer Diploma Programlarına Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYNI DÜZEYDEKİ EŞDEĞER DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ

Üniversitemize 2016-2017 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ön Lisans Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.   

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

ÖNEMLİ: Online başvuru bireysel olarak yapılacak olup, üniversitemizde online başvuru yapılmamaktadır. Eksik evraklı online başvurular dikkate alınmayıp, değerlendirilmeyecektir.

 

GENEL İLKELER

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan yükseköğretim kurumları yurtdışı yükseköğretim kurumları olarak değerlendirilecektir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçişler diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılır.
 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
 • İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
 • İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen kayıt tarihleri içinde kayda gelmeyen asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60  (4 üzerinden 2,27) olması gerekir.
 • Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması durumunda değerlendirmeye alınır.
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, Üniversitemizde yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir. 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
(08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı Kararına Göre)

FAKÜLTE BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
EĞİTİM FAKÜLTESİ   İngilizce Öğretmenliği DİL-1 6 8
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 6 8
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4 8
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 3 12 12 14 16 18
Sınıf Öğretmenliği TM 2 8 10
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ   Görsel İletişim Tasarımı TS-1 6 6 6
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM 1 12 12 14 14 14
Mimarlık MF 4 10 10 12 12 14 14 14
HUKUK FAKÜLTESİ  Hukuk  TM 2 24 24 24 24 24 30
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   İktisat TM 1 10 10 6 5 5 4 4
İşletme TM 1 10 10 6 5 5 5 4
Psikoloji TM 3 12 14 14 16 18
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM 2 16 16 16 9 9 9 7
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%30 İngilizce) TM 1 14 14 10 9 9 5 6
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 10 6 6 5 5 5 6
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 10 6 6 5 5 5 6
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 20 20 20 11 11 11 9
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU   Beslenme ve Diyetetik YGS 2 10 10 10 12 14 14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS 2 10 12 12 14 14 16
Hemşirelik YGS 2 10 10 9 11 12 14
MESLEK YÜKSEKOKULU   Adalet YGS 3 8 10 12
Anestezi YGS 2 6 12
Diyaliz YGS 2 8
İlk ve Acil Yardım YGS 2 8 12 14

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ Yurt İçindeki Üniv. Yurtdışı Üniv.
MESLEK YÜKSEKOKULU
ADALET YGS-3 24 12
ANESTEZİ YGS-2 24 12
DİYALİZ YGS-2 16 8
İLK VE ACİL YARDIM YGS-2 24 12
TOPLAM 88 44

 

PUANLARIMIZ

  2016-2017
TABAN PUANLARI
2015-2016
TABAN PUANLARI
2014-2015
TABAN
PUANLARI
2013-2014
TABAN PUANLARI
2012-2013
TABAN PUANLARI
2011-2012
TABAN PUANLARI
2010-2011
TABAN PUANLARI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İngilizce Öğretmenliği Dil-1 283,19392 234,881
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 311,66143 272,00159
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4 332,60738
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 333,4512 308,05894 288,196 332,253 307,117
Sınıf Öğretmenliği TM-2 305,45204 270,46227 231,414
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Görsel İletişim Tasarımı  TS-1
TS-2 (2016 ve sonrası)
265,41559 246,46693 225,204
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 246,8742 224,83563 202,836 230,990 197,674
Mimarlık MF-4 260,28063 235,28812 209,672 233,280 235,029 250457,000 201,739
HUKUK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Hukuk Fakültesi TM-2
TM-3 (2015 ve sonrası)
381,53347 341,12088 325,077 336,074 340,754 371,805
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan
Türü
Puan
Türü
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
İktisat  TM-1 235,45856 209,18507 203,789 214,914 219,887 203.415 203,976
İşletme  TM-1 239,73502 208,78175 215,210 215,562 212,217 234.496 203,976
Psikoloji  TM-3 331,61314 298,80158 261,718 320,974 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2
TM-3 (2016 ve sonrası)
251,37496 205,77342 222,884 202,645 204,934 203,149 203,976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  TM-1 243,94866 236,48068 208,586 202,798 215,072 212,861 203,976
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan
Türü
Puan
Türü
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  MF-4 239,64829 220,57732 216,961 200,782 239,112 197,619 201,739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 247,25088 230,47371 228,601 223,641 204,283 241,404 201,739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 242,79377 222,06373 217,543 216,336 213,645 203,021 201,739
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Puan
Türü
Puan
Türü
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 270,15503 270,06499 263,271 291,463 379,628 285,120
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 264,81463 298,22635 296,043 386,258 409,411 352,419
Hemşirelik YGS-2 285,56412 256,5937 238,379 272,694 270,864 247,377
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Puan
Türü
Puan
Türü
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Adalet YGS-3 244,7819 245,49839 253,080
Anestezi  YGS-2 267,64948 268,221
Diyaliz YGS-3 259,93391
İlk ve Acil Yardım YGS-2 273,57789 264,06282 ***

***Sınavsız Geçiş ile yerleşenlerde puan şartı aranmaz

 

DGS  PUANLARIMIZ

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2016-2017
TABAN
PUANLARI
2015-2016
TABAN
PUANLARI
2014-2015
TABAN
PUANLARI
2013-2014
TABAN
PUANLARI
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 213,11173
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı SAY 193,85782 190,881
Mimarlık SAY 256,68816 254,359 241,404 251,299
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk Fakültesi (ücretli) EA 296,30568 289,432 281,15641
273,486 (ek yerleştirme)
277,497
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat EA 218,18785 206,637 215,432 198,730
İşletme EA 210,1762 210,460 216,218 218,042
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 217,19934 211,498 216,014 214,732
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 275,3829 252,368 218,614 230,781
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 252,74572 250,322 241,735 224,854
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 247,27043 241,353 241,982 244,613
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Beslenme ve Diyetetik SAY 229,23448 220,841 240,233 253,997
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 254,32153 241,647 258,154 282,302
Hemşirelik SAY 264,99983 245,477 247,376 256,384

2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 20.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ   
İngilizce Öğretmenliği 20.000
Okul Öncesi Öğretmenliği 20.000
Özel Eğitim Öğretmenliği 20.000
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 22.000
Sınıf Öğretmenliği 20.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  
Görsel İletişim Tasarımı 20.000
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  22.000
Mimarlık 23.000
HUKUK FAKÜLTESİ    
Hukuk  25.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   
İktisat 20.000
İşletme 20.000
Psikoloji 22.000
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 20.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 20.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   
Bilgisayar Mühendisliği 20.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 20.000
İnşaat Mühendisliği 20.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU  
Beslenme ve Diyetetik  22.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                                     23.000
Hemşirelik  15.000
MESLEK YÜKSEKOKULU  
Adalet 12.000
Anestezi 12.000
Diyaliz 12.000
İlk ve Acil Yardım 12.000
 
NOT: Ara dönemde kayıt olan öğrenciler öğrenim ücretinin yarısını öderler.
Banka Hesap Bilgileri:   Finansbank İpek yolu Şubesi için Iban Numaraları
IBAN NO:TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
?Denizbank Gaziantep Ticari Merkez Şube? Iban Numaraları
IBAN NO : ?TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ

Başvurular 28 Aralık 2016
Son Başvuru Tarihi 20 Ocak 2017
Başvuruların değerlendirilmesi 21-23 Ocak 2017
Başvuru sonuçlarının ilanı 23 Ocak 2017
Asıl olarak kazananların kayıtları 27-30 Ocak 2017
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 31 Ocak 2017
Derslerin başlaması 6 Şubat 2017

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eğitim Fakültesi  e-mail: sema.yetkin@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1101
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  e-mail: hmerve.tatli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1747
Hukuk Fakültesi     e-mail: oguz.mercan@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1901
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi    e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr   Tel:0 342 211 8080-1303
Mühendislik Fakültesi  e-mail: suleyman.baritli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  e-mail: guven.hos@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1516
Meslek Yüksekokulu e-mail: cigdem.kaya@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  e-mail: oim@hku.edu.tr Tel:0 342 211 80 80 – 1831

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Eksik evrak olduğu takdirde kayıt alınmayacaktır.

 

 • Başvuru Formu 
 • Öğrenci Belgesi 
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript) 
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri 
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge 
 • Daha önce Ek Madde 1 ile geçiş yapmadığına dair belge (Ön lisans GNO başvuruları hariç)
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücreti makbuzu