Aynı Düzeydeki Eşdeğer Diploma Programlarına Yatay Geçiş İlanı

Aynı Düzeydeki Eşdeğer Diploma Programlarına Yatay Geçiş İlanı

 

 

AYNI DÜZEYDEKİ EŞDEĞER DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ
Üniversitemize 2015-2016 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ön Lisans Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.   
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

GENEL İLKELER

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan yükseköğretim kurumları yurtdışı yükseköğretim kurumları olarak değerlendirilecektir.

İlk ve Acil Yardım Programı Özel Koşulları

 1.  MYO İlk ve Acil yardım programını tercih edecek öğrencilerin YÖK 233. Madde gereği boy- kilo sınırlamasına uymaları gerekmektedir.
  233 Madde: Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.
 2. MYO Programları GNO (genel not ortalaması) ile öğrenci alacaktır.Genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 olması gerekmektedir.

KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçişler diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılır.
 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
 • İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
 • İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen kayıt tarihleri içinde kayda gelmeyen asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60  olması gerekir.
 • Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması durumunda değerlendirmeye alınır.
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, Üniversitemizde yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.

EŞDEĞERLİLİĞİ KABUL EDİLEN SINAVLAR VE PUANLARI

 • SAT I sınavından başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1100 toplam puan almış olmak,
 • GCE (General Certificate Education-A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi almış ve konulardan aldıkları notların ortalaması C ve üzeri olmak,
 • ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 puan almış olmak,

ç)     Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olmak,

 • Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 70 olmak,
 • Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 ile 32 olmak,
 • TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak,
 • ABİTUR sınavından en fazla 4 puan almış olmak,
 • Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 490 almış olmak,
 • Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından sayısal ve eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için en az 175 puan almış olmak,
 • Libya’daki Al- Shada -Al –Thanawiya (Baccalaureate) Sınavından Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri için en az 195, diğer bölümler için ise 185 taban puanı almış olmak,
 • İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 12/20 olmak,
 • Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
 • Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
 • Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
 • Fransız Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 12 olmak,

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir. 

KONTENJANLARIMIZ

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
(08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı Kararına Göre)
FAKÜLTE BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
EĞİTİM FAKÜLTESİ   İngilizce Öğretmenliği DİL-1 6
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 6
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 3 12 12 14 16
Sınıf Öğretmenliği TM 2 8
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ   Görsel İletişim Tasarımı TS-1 9 6
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM 1 12 12 14 14
Mimarlık MF 4 10 12 12 14 14
HUKUK FAKÜLTESİ  Hukuk  TM 2 24 24 24 24 24
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   İktisat TM 1 10 6 5 5 4
İşletme TM 1 10 6 5 5 5
Psikoloji TM 3 12 14 14 16
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM 2 16 16 9 9 9
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%30 İngilizce) TM 1 14 10 9 9 5
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 6 6 5 5 5
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 6 6 5 5 5
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 20 20 11 11 11
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU   Beslenme ve Diyetetik YGS 2 10 10 10 12 14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS 2 10 12 12 14 14
Hemşirelik YGS 2 10 10 9 11 12
MESLEK YÜKSEKOKULU   Adalet YGS 3 8 10
Anestezi YGS 2 6
İlk ve Acil Yardım YGS 2 8 12

PUANLARIMIZ

PUANLARIMIZ
    2015-2016
TABAN PUANLARI
2014-2015
TABAN
PUANLARI
2013-2014
TABAN PUANLARI
2012-2013
TABAN PUANLARI
2011-2012
TABAN PUANLARI
2010-2011
TABAN PUANLARI 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İngilizce Öğretmenliği Dil-1 234,881
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 272,00159
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  TM-3 308,05894 288,196 332,253 307,117
Sınıf Öğretmenliği   TM-2 270,46227 231,414
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Görsel İletişim Tasarımı  TS-1 246,46693 225,204
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 224,83563 202,836 230,990 197,674
Mimarlık MF-4 235,28812 209,672 233,280 235,029 250457,000 201,739
HUKUK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Hukuk Fakültesi   TM-2
TM-3 (2015 ve sonrası)
341,12088 325,077 336,074 340,754 371805,000
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İktisat  TM-1 209,18507 203,789 214,914 219,887 203.415 203,976
İşletme  TM-1 208,78175 215,210 215,562 212,217 234.496 203,976
Psikoloji  TM-3 298,80158 261,718 320,974 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 205,77342 222,884 202,645 204,934 203149,000 203,976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  TM-1 236,48068 208,586 202,798 215,072 212861,000 203,976
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  MF-4 220,57732 216,961 200,782 239,112 197619,000 201,739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 230,47371 228,601 223,641 204,283 241404,000 201,739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 222,06373 217,543 216,336 213,645 203021,000 201,739
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 270,06499 263,271 291,463 379,628 285120,000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 298,22635 296,043 386,258 409,411 352419,000
Hemşirelik YGS-2 256,5937 238,379 272,694 270,864 247377,000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Adalet YGS-3 245,49839 253,080
Anestezi  YGS-2 268,221
İlk ve Acil Yardım YGS-2 264,06282 Sınavsız
Geçiş ile
yerleşenlerde
puan şartı
aranmaz

DGS PUANLARI

DGS  PUANLARIMIZ
         
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2013-2014
TABAN PUANLARI
2014-2015
TABAN PUANLARI
2015-2016
TABAN PUANLARI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (ücretli)  
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ücretli) SAY 190,88138
Mimarlık (ücretli) SAY 251,299 241,404 254,35885
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk Fakültesi (ücretli) EA 277,497 281,15641
273,486 (ek yerleştirme)
289,43167
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat (ücretli) EA 198,730 215,432 206,63692
İşletme  (Tam Burslu)  EA 218,042 216,218 210,46025
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (ücretli) EA 214,732 216,014 211,49845
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 230,781 218,614 252,36807
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 224,854 241,735 250,32247
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 244,613 241,982 241,35291
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Beslenme ve Diyetetik (ücretli) SAY 253,997 240,233 220,8412
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ücretli) SAY 282,302 258,154 241,64702
Hemşirelik (ücretli) SAY 256,384 247,376 245,47683

ÜCRETLER

2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 17.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ   
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 19.000
Sınıf Öğretmenliği 17.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  
Görsel İletişim Tasarımı 17.000
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  19.000
Mimarlık 21.000
HUKUK FAKÜLTESİ    
Hukuk  22.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   
İktisat 16.000
İşletme 16.000
Psikoloji 19.500
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 16.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 16.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   
Bilgisayar Mühendisliği 17.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 17.000
İnşaat Mühendisliği 17.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU  
Beslenme ve Diyetetik  19.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                                     20.000
Hemşirelik  13.500
MESLEK YÜKSEKOKULU  
Adalet 10.000
İlk ve Acil Yardım 10.000
Ödeme Bilgileri
Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır. 
Tüm Banka Kartlarına 4 Taksit Yapılır.
Banka Hesap Bilgileri:   IBAN NO: TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
HESAP NO:5458476-351
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır

ÖNEMLİ TARİHLER

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
Başvurular 4 Ocak 2016
Son Başvuru Tarihi 30 Ocak 2016
Başvuruların değerlendirilmesi 01-4 Şubat 2016
Başvuru sonuçlarının ilanı 5 Şubat 2016
Asıl olarak kazananların kayıtları 10-13 Şubat 2016
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 14 Şubat 2016
Derslerin başlaması 8 Şubat 2016

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Fakültesi  e-mail: ferzan.zorkirisci@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1237
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  e-mail: hmerve.tatli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1242
Hukuk Fakültesi     e-mail: huseyin.akbulut@hku.edu.tr     Tel: 0 342 211 8080-1334
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi    e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr   Tel:0 342 211 8080-1303
Mühendislik Fakültesi  e-mail: suleyman.baritli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  e-mail: guven.hos@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1516
Meslek Yüksekokulu e-mail: cigdem.kaya@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  e-mail: oim@hku.edu.tr          Tel:0 342 211 80 80 – 1104 / 1134

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücreti makbuzu

Online Başvuru Formu için tıklayınız