Aynı Eşdeğer Düzeyde Diploma Programlarına Geçiş

Aynı Eşdeğer Düzeyde Diploma Programlarına Geçiş

 

 

AYNI DÜZEYDEKİ EŞDEĞER DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ
Üniversitemize 2017-2018 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ön Lisans Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.   

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")

 

ÖNEMLİ: Online başvuru bireysel olarak yapılacak olup, üniversitemizde online başvuru yapılmamaktadır. Eksik evraklı online başvurular dikkate alınmayıp, değerlendirilmeyecektir.

 

GENEL İLKELER

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan yükseköğretim kurumları yurtdışı yükseköğretim kurumları olarak değerlendirilecektir.

 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçişler diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılır.
 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
 • İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
 • İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen kayıt tarihleri içinde kayda gelmeyen asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60  (4 üzerinden 2,27) olması gerekir.
 • Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması durumunda değerlendirmeye alınır.
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, Üniversitemizde yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir. 

 

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 
PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ Yurt İçindeki Üniv. Yurtdışı Üniv.
MESLEK YÜKSEKOKULU
ADALET YGS-3 24 12
ANESTEZİ YGS-2 24 12
DİYALİZ YGS-2 24 12
İLK VE ACİL YARDIM YGS-2 24 12
PUANLARIMIZ
  2017-2018
TABAN
PUANLARI
2016-2017
TABAN
PUANLARI
2015-2016
TABAN
PUANLARI
2014-2015
TABAN
PUANLARI
2013-2014
TABAN
PUANLARI
2012-2013
TABAN
PUANLARI
2011-2012
TABAN
PUANLARI
2010-2011
TABAN
PUANLARI 
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan
Türü
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Adalet YGS-3 218,274 244,781 245,498 253,080
Anestezi  YGS-2 221,977 267,649 268,221
Diyaliz YGS-3 189,757 259,933
İlk ve Acil Yardım YGS-2 258,590 273,577 264,062 ***

***Sınavsız Geçiş ile yerleşenlerde puan şartı aranmaz

DGS  PUANLARIMIZ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2017-2018
TABAN PUANLARI
2016-2017
TABAN PUANLARI
2015-2016
TABAN PUANLARI
2014-2015
TABAN PUANLARI
2013-2014
TABAN PUANLARI
EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Okul Öncesi Öğretmenliği EA 267,948
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Görsel İletişim Tasarımı  SÖZ 187,551 213,112
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  SAY 213,360 193,858 190,881
Mimarlık  SAY 256,247 256,688 254,359 241,404 251,299
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk Fakültesi  EA 284,181 296,306 289,432 281,156 277,497
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat  EA 219,025 218,188 206,637 215,432 198,730
İşletme  EA 217,711 210,176 210,460 216,218 218,042
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  EA 204,131 217,199 211,498 216,014 214,732
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 258,165 275,383 252,368 218,614 230,781
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)  SAY 255,186 252,746 250,322 241,735 224,854
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  SAY 255,408 247,270 241,353 241,982 244,613
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Beslenme ve Diyetetik  SAY 239,170 229,234 220,841 240,233 253,997
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  SAY 257,055 254,322 241,647 258,154 282,302
Hemşirelik SAY 275,297 265,000 245,477 247,376 256,384
2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 24.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ   
İngilizce Öğretmenliği 24.000
Okul Öncesi Öğretmenliği 24.000
Özel Eğitim Öğretmenliği 24.000
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 24.000
Sınıf Öğretmenliği 24.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  
Görsel İletişim Tasarımı 24.000
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  24.000
Mimarlık 25.000
HUKUK FAKÜLTESİ    
Hukuk  30.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   
İktisat 24.000
İşletme 24.000
Psikoloji 24.000
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 24.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 24.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   
Bilgisayar Mühendisliği 24.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 24.000
İnşaat Mühendisliği 24.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU  
Beslenme ve Diyetetik  24.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                                     24.000
Hemşirelik  20.000
MESLEK YÜKSEKOKULU  
Adalet 15.000
Anestezi 15.000
Diyaliz 15.000
İlk ve Acil Yardım 15.000
 
NOT: Ara dönemde kayıt olan öğrenciler öğrenim ücretinin yarısını öderler.
Banka Hesap Bilgileri:   Finansbank İpek yolu Şubesi için Iban Numaraları
IBAN NO: TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
Denizbank Gaziantep Ticari Merkez Şube? Iban Numaraları
IBAN NO : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır

 

Not: Başvuru tarihleri transkript temini yapılamadığı için uzatılmıştır.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
Başvurular 18 Aralık 2017
Son Başvuru Tarihi 26 Ocak 2018
Başvuruların değerlendirilmesi 27-28 Ocak 2018
Başvuru sonuçlarının ilanı 29 Ocak 2018
Asıl olarak kazananların kayıtları 29 Ocak-2 Şubat 2018
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların ilanı 3 Şubat 2018
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 5 Şubat 2018
Derslerin başlaması 5 Şubat 2018

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Fakültesi  e-mail: sema.yetkin@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1102
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  e-mail: hmerve.tatli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1747
Hukuk Fakültesi     e-mail: oguz.mercan@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1901
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi    e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr   Tel:0 342 211 8080-1303
Mühendislik Fakültesi  e-mail: suleyman.baritli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu  e-mail: guven.hos@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1516
Meslek Yüksekokulu e-mail: gulfem.tanrikulu@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  e-mail: oim@hku.edu.tr          Tel:0 342 211 80 80 – 1831
 • Başvuru Formu 
 • Öğrenci Belgesi 
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript) 
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri 
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge 
 • Daha önce Ek Madde 1 ile geçiş yapmadığına dair belge (Ön lisans GNO başvuruları hariç)
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
  ( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücreti makbuzu

 

Üniversitemiz Yüksek Öğretim Kurulunun  esaslarına ilişkin yatay geçiş   yönetmeliğini uygulamaktadır.
Yönetmelik 1, 2 için tıklayınız.