Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktora Programında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktora Programında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DUYURU

PROGRAMLARA ASİL ÖĞRENCİ OLARAK KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 11 – 12 EYLÜL 2018 TARİHLERİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.)

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
(Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.)
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği) (Belge Aslı Enstitüde kalacaktır.)
3. ALES Sonuç Belgesi
4. Yabancı Dil Sınav Belgesi (Doktora Programı İçin)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
7. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
8. 4 adet fotoğraf
9. İlgili programın öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
10. Başvuru dilekçesi ve Online Başvuru Formu

BESLENME VE DİYETETİK AD DOKTORA PROGRAMI ASİL KAZANAN LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 MERVE GİZEM ÖZDİŞLİ