Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı Kayıt Hakkı Kazananlar Listesi

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı Kayıt Hakkı Kazananlar Listesi

                                                    

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DUYURU

PROGRAMLARA KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 10 AĞUSTOS 2017 TARİHLERİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.)

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
(Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.)
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi
4. Yabancı Dil Sınav Belgesi
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
10. Online Başvuru Formu
 

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI
DOKTORA PROGRAMI KAZANAN LİSTESİ

S. No:

ADI  SOYADI

1 NEZİHE OTAY
2 MUSTAFA ANIL ERBAĞCI
3 HASİBE UTKU ÇELİK
4 HÜLYA YILMAZ