EF İngiliz Dili Eğitimi ABD Öğretim Görevlisi Aday Sonuç Listesi

EF İngiliz Dili Eğitimi ABD Öğretim Görevlisi Aday Sonuç Listesi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ABD
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI SONUÇ
1 Seda ZONTURLU BAŞARILI
2 Şeyma ÇANLIOĞLU BAŞARILI
3 Hayriye SAKARYA AKBULUT BAŞARILI

Kazanan adayların sözleşme imzalamak için Eğitim Fakültesine 26 – 27 Mart2015 tarihlerinde aşağıda istenen belgelerle müracaat etmeleri önemle rica olunur.

İSTENEN BELGELER

 • 6 adet fotoğraf (Vesikalık)
 • Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
 • İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
 • Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
 • Kan grubunu gösterir belge
 • Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
 • Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
 • Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
 • Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi
 • Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge