EF Sınıf Öğretmenliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sonuç Listesi

EF Sınıf Öğretmenliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sonuç Listesi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI ALES ALES
%30
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30 KPDS
ÜDS
KPDS/
ÜDS
%10
Bilim 
Sınav
Notu
Yazılı 
Sınav
Notu
%30
Toplam
Nihai
Not
SONUÇ
1 Fatma Melike HIDIROĞLU 83,130 24,94 84,60 25,38 80,000 8,00 64,00 19,20 77,52 Kazandı
2 Vildan KARATEPE 88,674 26,60 68,50 20,55 68,750 6,88 22,00 6,60 60,63 Kazanamadı
2 Mahmut AKSOY 88,401 26,52 71,53 21,46 58,750 5,88 6,00 1,80 55,65 Kazanamadı

Kazanan adayların sözleşme imzalamak için Eğitim Fakültesine 9 – 11 Şubat 2015 tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle müracaat etmeleri önemle rica olunur.

İSTENEN BELGELER

 • 6 adet fotoğraf (Vesikalık)
 • Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
 • İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
 • Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
 • Kan grubunu gösterir belge
 • Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
 • Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
 • Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
 • Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi
 • Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge