Eğitim Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Yaz Okulu

Eğitim Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Yaz Okulu

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda belirtilen dersler için Yaz Okulu açılacaktır. Üniversite dışı başvurular kabul edilecektir.

 Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Dersin Kodu ve Adı Kredisi
SNF407 Etkili İletişim 3
SNF413 Özel Eğitim 2
SNF411 Rehberlik 3

YAZ OKULU BAŞVURUSU İÇİN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER:
Yaz Okulu Başvuru Formu doldurulacak. Formu www.hku.edu.tr adresinden edinebilirsiniz.
2) Yaz Okulu Başvuru Formunu danışmanıza onaylatınız.
3) Yaz Okulu Başvuru formunu ilgili Bölüm Başkanına onaylatınız.
4) Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğüne ödeme yaparak Yaz Okulu Formunu onaylatınız.
5) Yaz Okulu Formunu Öğrenci İşleri Müdürlüğüne onaylatınız.
6) Yaz Okulu Formunun aslını Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim etmeniz formun bir nüshasını da Fakülte Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.
*Danışman, Bölüm Başkanı, Mali İşler ve Satın Müdürlüğü ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü onayları tam olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
*Ödeme işlemleri tamamlanmadan başvuru işlemleri tamamlanamaz.