Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Tablonun tamamı için sağa kaydırınız →

S. No: ADI  SOYADI Lisans Mezuniyet Notu ALES ALES %60 YKDL / YDS YKDIL/YDS %40 Toplam SONUÇ
1 RIDVAN PEHLİVAN 88,1 88,12 52,87 80,00 32,00 84,87 Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı
2 NESİR DENİZ TEMEKOĞLU 92,06 90,55 54,33 68,75 27,50 81,83 Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı
3 TANSU ALAN 77,36 77,78 46,67 80,00 32,00 78,67 Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı
4 YAVUZ ÖZDEN 72,7 80,70 48,42 58,75 23,50 71,92 Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı
Giriş Sınavı Tarihi : 25.12.2019 Çarşamba
Sınav Saati : 09:00
Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi – Toplantı Salonu