Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Programı Kabul Edilen Öğrenci Listesi

Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Programı Kabul Edilen Öğrenci Listesi

2015-2016 Akademik Yılı
Bahar Dönemi
Elektronik-Bilgisayar ABD 
Tezli  Yüksek Lisans Programı Kazanan Öğrenci Listesi
S. No Ad Soyad
1 Mehmet Salih KOÇAK
2 Murat ERKMEN
3 Muhammed ÇOBANOĞLU
4 Beyazıd Bestami KÖLEMEN
NOT: PROGRAMLARA KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI EN GEÇ 01 – 02 ŞUBAT 2016 TARİHLERİNDE FEN  BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.)
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
1. Onaylı Lisans Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge) veya Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı, Doktora Programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması veya Geçici mezuniyet belgesi
2. Onaylı Lisans/Yüksek Lisans Transkripti aslı
3. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi aslı
4. YDS Sonuç Belgesi aslı (Doktora Programı için)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
7. İkametgâh belgesi
8. 6 adet fotoğraf
9. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
10. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
11. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
12. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca öğrenim vizesi
13. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
14. Başvuru dilekçesi ve Online Başvuru Formu