Erasmus Öğrenci Başvuru Duyurusu

Erasmus Öğrenci Başvuru Duyurusu

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BAŞVURU DUYURUSU

 • Üniversitemiz lisans düzeyinde 2. ve 3. Sınıf öğrencileri Erasmus Öğrenci Hareketliliği başvurusunda bulunabilirler.
 • Başvuru başlangıç ve bitiş tarihi 16 Aralık 201327 Aralık 2013 saat 17.00’dir.

 

 • Son başvuru tarihinden itibaren yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

      

 

 • 2013-2014 Akademik Yılı 2. Dönemi için gerçekleştireceğimiz Erasmus Öğrenci Değişimi Programı bölümleri ve kontenjanları aşağıdaki gibidir.

BÖLÜM ADI

KONTENJAN

Ekonomi

1

Fizyoterapi

2

Hemşirelik

2

İşletme

3

Bilgisayar Mühendisliği

2

 

 • Başvuruda bulunmak için gerekli akademik not ortalaması en az 2.20 olmalıdır.  Seçim sürecinde değerlendirmeye alınmak için de İngilizce sınavından en az 50 alınmış olunmalıdır.
 • Gerekli belgelerin listesi aşağıdaki gibidir:
 • Ön başvuru formu (online olarak doldurulacaktır)
 • Transkript (İngilizce)
 • Öğrenim Anlaşması
 • Akademik Tanınma Belgesi

Bu belgelere http://iro.hku.edu.tr/index.php/erasmus-oegrenci-degisim-program/faydal-doekuemanlar adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Öğrencilerin seçimleri not ortalamalarının % 50’si ve girecekleri İngilizce Yeterlilik sınavından alacakları notun % 50’si alınarak yapılacaktır. Bu hesaplamaya göre öğrenciler başarı puanlarına göre sıraya konulacak ve hareketliliği gerçekleştirmek için açılan kontenjana göre en üst sıradaki öğrenciler programa katılmaya hak kazanacaklardır.
 • Öğrencilere temin edilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki gibidir.

 

ÜLKELER

AYLIK HİBE MİKTARI (€)

BULGARİSTAN

281

LETONYA

333

LİTVANYA

325

POLONYA

345

ROMANYA

312

SLOVAK CUMHURİYETİ

358

SLOVENYA

401

Tam ayı geçen sürerler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.

1-3 Gün

4-10 Gün

11-17 Gün

18-24 Gün

25 Gün ve üstü

0 €

1/4
aylık hibe

2/4
aylık hibe

3/4
aylık hibe

aylık hibe

 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilecektir.

 

SINAV TARİHİ :  Erasmus Sınavı 28 Aralık 2013 tarihinde saat 09.30’da Yabancı Diller Yüksek Okulu binasında olacaktır.