Erasmus Öğrenci Değişimi Başvuru Duyurusu

Erasmus Öğrenci Değişimi Başvuru Duyurusu

ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BAŞVURU DUYURUSU

 • Üniversitemiz lisans düzeyinde 1. 2. ve 3. Sınıf öğrencileri Erasmus + Öğrenci Hareketliliği başvurusunda bulunabilirler.
 • Başvuru başlangıç ve bitiş tarihi 20 Mayıs 201429 Mayıs saat 17.00’dir.
 • Son başvuru tarihinden itibaren yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruların ilk aşaması Erasmus bölüm koordinatörlerine daha sonra da Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yapılacaktır. Daha detaylı bilgiye http://iro.hku.edu.tr/index.php/erasmus-oegrenci-degisim-program/basvuru-asamalar , bölüm koordinatörleri listesine de http://iro.hku.edu.tr/index.php/ekibimiz linklerinden ulaşabilirsiniz.
 • 2014-2015 Akademik Yılı 1. Dönemi için gerçekleştireceğimiz Erasmus + Öğrenci Değişimi Programı bölümleri ve kontenjanları aşağıdaki gibidir.

BÖLÜM ADI

KONTENJAN

Ekonomi

2

Uluslararası Ticaret

2

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

2

Beslenme ve Diyetetik

2

İşletme

2

Siyaset Bilimi

2

Psikoloji

2

Bilgisayar Mühendisliği

2

Mimarlık

2

İnşaat Mühendisliği

2

Hukuk

2

Fizyoterapi

2

İç Mimarlık

2

 

 • Başvuruda bulunmak için gerekli akademik not ortalaması en az 2.20 olmalıdır.  Seçim sürecinde değerlendirmeye alınmak için de İngilizce sınavından en az 50 alınmış olunmalıdır.
 • Gerekli belgelerin listesi aşağıdaki gibidir:
 • Ön başvuru formu (online olarak doldurulacaktır)
 • Transkript (İngilizce)
 • Öğrenim Anlaşması
 • Akademik Tanınma Belgesi

Bu belgelere http://iro.hku.edu.tr/index.php/erasmus-oegrenci-degisim-program/faydal-doekuemanlar adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Öğrencilerin seçimleri not ortalamalarının % 50’si ve girecekleri İngilizce Yeterlilik sınavından alacakları notun % 50’si alınarak yapılacaktır. Bu hesaplamaya göre öğrenciler başarı puanlarına ve bölümlerine göre sıraya konulacak ve hareketliliği gerçekleştirmek için açılan kontenjana göre en üst sıradaki öğrenciler programa katılmaya hak kazanacaklardır.
 • Öğrencilere temin edilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki gibidir.

 

ÜLKELER

AYLIK HİBE MİKTARI (€)

BULGARİSTAN

300

POLONYA

300

ITALYA

500

PORTEKIZ

400

LITVANYA

300

ROMANYA

300

Tam ayı geçen sürerler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.


1-3 Gün

4-10 Gün

11-17 Gün

18-24 Gün

25 Gün ve üstü

0 €

1/4
aylık hibe

2/4
aylık hibe

3/4
aylık hibe

aylık hibe

 • Daha önce Erasmus öğrenim hareketliğinden faydalanmış öğrenciler tekrar öğrenim hibesi alamayacaklardır.
 • Kontenjan açığı durumunda isteyen öğrenciler maddi destekten feragat edip Erasmus + Değişim Programından faydalanabilecektir.

SINAV TARİHİ :  Erasmus Sınavı 30 Mayıs 2014 tarihinde saat 18.00’de Yabancı Diller Yüksek Okulu binasında olacaktır.