ERASMUS Öğrenci Değişimi Başvuruları Başladı

ERASMUS Öğrenci Değişimi Başvuruları Başladı

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BAŞVURU DUYURUSU

 • Üniversitemiz lisans düzeyinde İşletme Bölümü 2. ve 3. Sınıf öğrencileri Erasmus Öğrenci Hareketliliği başvurusunda bulunabilirler.
 • Başvuru başlangıç ve bitiş tarihi 17 Şubat 201428 Şubat 2014 saat 17.00’dir.

 

 • Son başvuru tarihinden itibaren yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

      

 

 • 2013-2014 Akademik Yılı 2. Dönemi için gerçekleştireceğimiz Erasmus Öğrenci Değişimi Programı bölümleri ve kontenjanları aşağıdaki gibidir.

BÖLÜM ADI

KONTENJAN

İşletme

2

Öğrenci seçiminde sıralamaya giren ilk 2 başvuru kabul edilecektir.

 • Başvuruda bulunmak için gerekli akademik not ortalaması en az 2.20 olmalıdır.  Seçim sürecinde değerlendirmeye alınmak için de İngilizce sınavından en az 60 alınmış olunmalıdır.
 • Gerekli belgelerin listesi aşağıdaki gibidir:
 • Ön başvuru formu (online olarak doldurulacaktır)
 • Transkript (İngilizce)
 • Öğrenim Anlaşması
 • Akademik Tanınma Belgesi

Bu belgelere http://iro.hku.edu.tr/index.php/erasmus-oegrenci-degisim-program/faydal-doekuemanlar adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Öğrencilerin seçimleri not ortalamalarının % 50’si ve girecekleri İngilizce Yeterlilik sınavından alacakları notun % 50’si alınarak yapılacaktır. Bu hesaplamaya göre öğrenciler başarı puanlarına göre sıraya konulacak ve hareketliliği gerçekleştirmek için açılan kontenjana göre en üst sıradaki öğrenciler programa katılmaya hak kazanacaklardır.
 • Öğrencilere temin edilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki gibidir.

 

ÜLKE

AYLIK HİBE MİKTARI (€)

POLONYA

345

Tam ayı geçen sürerler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.


1-3 Gün

4-10 Gün

11-17 Gün

18-24 Gün

25 Gün ve üstü

0 €

1/4
aylık hibe

2/4
aylık hibe

3/4
aylık hibe

aylık hibe

 

SINAV TARİHİ :  Erasmus Sınavı 1 Mart 2014 tarihinde saat 09.30’da Yabancı Diller Yüksek Okulu binasında olacaktır.