Erasmus Öğrenci Değişimi Başvuruları Başlamıştır

Erasmus Öğrenci Değişimi Başvuruları Başlamıştır

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BAŞVURU DUYURUSU

 • Üniversitemiz lisans düzeyinde 2. ve 3. Sınıf öğrencileri Erasmus Öğrenci Hareketliliği başvurusunda bulunabilirler.

 

 • Başvuru başlangıç ve bitiş tarihi 25 Kasım 201304 Aralık 2013 saat 17.00’dir.

 

 

 • Son başvuru tarihinden itibaren yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

      

 

 

 • 2013-2014 Akademik Yılı 2. Dönemi için gerçekleştireceğimiz Erasmus Öğrenci Değişimi Programı bölümleri ve kontenjanları aşağıdaki gibidir.

 

BÖLÜM ADI

Ekonomi

Uluslararası Ticaret

Hemşirelik

Beslenme ve Diyetetik

İşletme

Siyaset Bilimi

Psikoloji

Bilgisayar Mühendisliği

Uluslararası İlişkiler

 

Öğrenci seçiminde sıralamaya giren ilk 18 başvuru kabul edilecektir.

 

 • Başvuruda bulunmak için gerekli akademik not ortalaması en az 2.20 olmalıdır.  Seçim sürecinde değerlendirmeye alınmak için de İngilizce sınavından en az 60 alınmış olunmalıdır.
 • Gerekli belgelerin listesi aşağıdaki gibidir:
 • Ön başvuru formu (online olarak doldurulacaktır)
 • Transkript (İngilizce)
 • Öğrenim Anlaşması
 • Akademik Tanınma Belgesi

Bu belgelere http://iro.hku.edu.tr/index.php/erasmus-oegrenci-degisim-program/faydal-doekuemanlar adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Öğrencilerin seçimleri not ortalamalarının % 50’si ve girecekleri İngilizce Yeterlilik sınavından alacakları notun % 50’si alınarak yapılacaktır. Bu hesaplamaya göre öğrenciler başarı puanlarına göre sıraya konulacak ve hareketliliği gerçekleştirmek için açılan kontenjana göre en üst sıradaki öğrenciler programa katılmaya hak kazanacaklardır.

 

 • Öğrencilere temin edilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki gibidir.

 

ÜLKELER

AYLIK HİBE MİKTARI (€)

BULGARİSTAN

281

LETONYA

333

LİTVANYA

325

POLONYA

345

ROMANYA

312

SLOVAK CUMHURİYETİ

358

SLOVENYA

401

 

Tam ayı geçen sürerler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.

1-3 Gün

4-10 Gün

11-17 Gün

18-24 Gün

25 Gün ve üstü

0 €

1/4
aylık hibe

2/4
aylık hibe

3/4
aylık hibe

aylık hibe

 

 

 • Daha önce Erasmus öğrenim hareketliğinden faydalanmış öğrenciler tekrar öğrenim hibesi alamayacaklardır.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilecektir.

 

SINAV TARİHİ :  Erasmus Sınavı 7 Aralık 2013 tarihinde saat 09.30’da Yabancı Diller Yüksek Okulu binasında olacaktır.