Erasmus Öğrencilerinin Dikkatine

Erasmus Öğrencilerinin Dikkatine

Sevgili öğrencilerimiz,

Corona Virüs (COVID-19) salgını sebebiyle 2019-2020 bahar döneminde Erasmus+, Farabi ve Mevlana değişim programı kapsamında Yurt Dışına eğitim hakkı kazanan ve hâlihazırda eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz bazı ülkelerdeki alınan önlemler dolayısıyla (Uzaktan eğitim, Üniversite/Kurum eğitime ara verme kararı) eğitim ya da bulundukları kurumda staj faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün olmamaktadır.

Faydalandığınız Eğitim/ Staj faaliyetinizi salgın dolayısıyla sonlandırmanız halinde, maalesef Yurt Dışı Değişim programı hakkınız bir sonraki proje yılına erteleme /öteleme ya da aktarımı mümkün olmayacaktır. Corona Virüs (COVID-19) salgını henüz tespit edilmemiş veya farklı ülkelerin Yükseköğretim kurumları tarafından herhangi bir önlem almayan/almamış üniversitelere değişim programlarını aktarmaları mümkün değildir.

COVID-19 sebebiyle, değişim programı Faaliyetinden vazgeçen veya tamamlamadan Türkiye’ye dönmek isteyen öğrenciler, talepleri mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

Bu kapsamda, söz konusu öğrencilerin, değişim programından faydalandıkları hibe ödemeleri, pasaportlarındaki (ya da E-devlet üzerinden alınan yurtdışı giriş-çıkış belgesi) yurt dışında kalış süreleri ve ekonomi sınıfı olma şartı ile yurda dönüş uçak biletlerinin ücreti dikkate alınarak tekrar ilgili birim tarafından hesaplanacaktır. Hibe ödemesi yapılmış olan öğrencilerimiz kalış sürelerini aşan tutarı ilgili birime iade etmeleri gerekmektedir.

Bu şartlar altında bahar döneminde yurtdışında bulunan öğrencilerimizin eğitimlerine yurtdışında devam edip etmeyeceklerine ivedilikle karar vermeleri ve bağlı oldukları Bölüm koordinatörlüklerine bilgi vermeleri beklenmektedir.