Erken Mezun Olma yada Dönem Uzatarak Mezun Olmada İzlenecek Mali Esaslar

Erken Mezun Olma yada Dönem Uzatarak Mezun Olmada İzlenecek Mali Esaslar

 

 

 

ERKEN MEZUN OLMA YADA DÖNEM UZATARAK MEZUN OLMADA İZLENECEK MALİ ESASLAR
(13
Ağustos 2015)

  1. Üniversitede lisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi sekiz yarıyıl        (dört yıl), önlisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi 4 yarıyıl (iki yıl)’dır.
  2. Öğrenci kaydını dondurduğu takdirde izinli geçen süreler öğrenim süresinden sayılmaz.
  3. Öğrenci ders almamış olsa dahi kayıt dondurmadığı takdirde gelmediği dönemler öğrenim süresine dahil edilir.
  4. Normal öğrenim süresinden önce mezun olan öğrencilerden o dönemin ücreti alınmaz.
  5. Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler uzattıkları dönemde artık yıl ücreti ödemekle yükümlüdürler. Bir dönemde alınacak ücret o programın bir dönemlik ücretinden fazla olamaz.

                     Artık yıl ücretleri bölümlere göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.
Ücretler haftalık ders sati başına alınmaktadır.
2015-2016 eğitim öğretim yılı için belirlenen artık yıl ders saati ücretleri aşağıdadır.

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM  2015-2016
Eğitim-Öğretim Yılı
Ders Saati Başına
Alınacak Ücret  (TL)
EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 450
Sınıf Öğretmenliği 375
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık 500
HUKUK FAKÜLTESİ  
Hukuk 550
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 
İktisat 350
İşletme 350
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 400
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 400
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği 400
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 400
İnşaat Mühendisliği 400
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik  450
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                                     500
Hemşirelik  300