FBE Lisansüstü İlanı

FBE Lisansüstü İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGLAMLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Öğrenci Kontenjanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tezli

10

Tezsiz

10

Elektronik-Bilgisayar Müh. Yüksek Lisans Programı

Tezli

20

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Tezli

20

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Tezli

20

Tezsiz

20

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı

10

Önemli Tarihler
Adayların 31 Temmuz 2015 tarihine kadar http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden erişebilecekleri Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.
Son Başvuru                          :31 Temmuz 2015
Kesin Kayıt                           :10-14 Ağustos 2015
Eğitim Başlama Tarihi         :14 Eylül 2015

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık, Teknik Öğretmenlik, Fen Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak. 
 2. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 3. Tezli program için ALES (SAY)’tan en az 55 puan almış olmak. Başvuru tarihi itibariyle ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde alınmış olmalı
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Mülakat tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından web sayfamızdan duyurulacaktır.

 

            Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği bölümleri dört yıllık lisans programlarından mezun olması gerekmektedir.
 2. Başvuracak adayların; ALES’ten (SAY) en az 55 puan almış olmaları gereklidir.
 3. ALES puanı son üç yıl içinde alınmış olmalıdır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Mülakat tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından web sayfamızdan duyurulacaktır.

 

Elektronik-Bilgisayar Müh. Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri’nin dört yıllık lisans programlarından mezun olması gerekmektedir.
 2.  Başvuracak adayların; ALES’ten (SAY) en az 55 puan almış olmaları gereklidir.
 3. ALES puanı son üç yıl içinde alınmış olmalıdır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Mülakat tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından web sayfamızdan duyurulacaktır.

           
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Tezli programlar için başvuracak adayların; ALES’ten (SAY) en az 55 puan almış olmaları gereklidir.
 3. ALES puanı son üç yıl içinde alınmış olmalıdır. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 4. Alan dışı başvuran adaylar bilimsel hazırlık programına kaydedilir.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 6. Mülakat tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından web sayfamızdan duyurulacaktır.

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES’ten en az 55, lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES’ten en az 70  almış olmak.
 3. Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adayların diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.
 4. Alan dışı başvuran adaylar bilimsel hazırlık programına kaydedilir.
 5. Doktora programlarına başvuran adayların aşağıda belirtilen, ulusal/uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavları puanlarından en az birini almış olması gerekir.

  Sınav Türü

  Taban Puan

  YDS(ÜDS/KPDS)

  55

  TOEFL IBT

  55

  TOEFL CBT

  134

  TOEFL PBT

  453

  IELTS

  5,5

 6. Mülakat tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından web sayfamızdan duyurulacaktır.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

1.     Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

2.     Yüksek lisans programlarında ödemeler taksitlendirilebilir ve peşin ödemelerde %5 indirim yapılır.

3.     Doktora programının toplam ücreti ders dönemi için 16.000, tez dönemi için 4.000 TL olmak üzere, her biri  taksitlendirilebilir.

Programlar ve Öğrenim Ücretleri


PROGRAMLAR

Fen Bilimleri Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yük. Lisans Ücreti

9.500 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yük. Lisans Ücreti

8.000 TL

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Ücreti

9.500 TL

Elektronik-Bilgisayar Tezli Yüksek Lisans Ücreti

9.500 TL

İnşaat Müh. Tezli Yüksek Lisans Ücreti

9.500 TL

İnşaat Müh. Tezsiz Yüksek Lisans Ücreti

8.000 TL

İnşaat Müh. Doktora Programı

20.000 TL

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yük. Lisans Ücreti

6.000 $

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yük. Lisans Ücreti

5.000 $

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Ücreti

6.000 $

Elektronik-Bilgisayar Tezli Yüksek Lisans Ücreti

6.000 $

İnşaat Müh. Tezli Yüksek Lisans Ücreti

6.000 $

İnşaat Müh. Tezsiz Yüksek Lisans Ücreti

5.000 $

İnşaat Müh. Doktora Programı

11.000 $

Başvuruların Değerlendirmesi
Yüksek Lisans ve Doktora Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %20’si ve yapılacak sözlü sınavın %30’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

 1. Onaylı Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge)
 2. Doktora programına başvurular için yüksek lisans diploması
 3. Onaylı Lisans Transkripti (Doktora Programı için Yüksek Lisans Transkripti)
 4. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Askerlik durum belgesi
 7. İkametgâh belgesi
 8. Program için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi
 9. 6 adet fotoğraf
 10. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
 11. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
 12. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
 13. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca öğrenim vizesi
 14. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
 15. Başvuru dilekçesi

İletişim

Öğr. Gör.Nurullah AKBULUT
t: +90 (342) 211 80 80 / 1525
e:  nurullah.akbulut@hku.edu.tr
w: https://www.hku.edu.tr/fbe

H. Merve TATLI /Enstitü Sekreteri
t: +90 (342) 211 80 80 / 1242
e:  hmerve.tatli@hku.edu.tr
w: https://www.hku.edu.tr/fbe