FBE Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Alımı

FBE Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Alımı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Baharyarıyılında öğrenci alınacaktır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Öğrenci Kontenjanları*

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Tezli

20

Tezsiz

20

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı

10

*Söz konusu programa özel öğrenci statüsünde öğrenci kabulü de yapılabilecektir.

Önemli Tarihler
Adayların 24 Ocak 2014 tarihine kadar Online Başvuru Formu'nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.

Son Başvuru : 24 Ocak 2014
Mülakat : 27-28 Ocak 2014, Saat 10.00-16-00
Yabancı Dil Sınavı  : 29 Ocak 2014, Saat 10.00-16-00
Kesin Kayıt    : 3-4-5 Şubat 2014
Eğitim Başlama Tarihi : 10 Şubat 2014

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

            Tezsiz programlar
1.    Başvuru için adayın Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin 4 yıllık bir programından mezun olması gerekmektedir.

2.     ALES  şartı aranmamaktadır.
                                                              
            Tezli programlar

 1. Başvuru için adayın Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin 4 yıllık bir programından mezun olması gerekmektedir.
 2. Tezli programlar için başvuracak adayların; ALES’ten (SAY) en az 55 puan almış olmaları gereklidir.
 3. ALES puanı son üç yıl içinde alınmış olmalıdır.
 4. İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmadıkları halde başvuran adaylar bir yıllık bilimsel hazırlık programına kaydedilir.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 6. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayın 4 yıllık bir Mühendislik programından veya Mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES’ten en az 55, lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES’ten en az 70  almış olmak.
 3. Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adayların diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.

YABANCI DİL KOŞULLARI

 1. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans veya Doktora Programlarında eğitim-öğretim dili İngilizce ve Türkçe'dir. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans veya Doktora Programına başvuran adaylardan, lisans öğrenimlerini İngilizce dilde eğitim yapan bir program mezunlarında veya anadili İngilizce olan adaylarda yabancı dil şartı aranmaz
 2. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran diğer adayların Tablo 1’de belirtilen, ulusal/uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavları veya HKU Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavı puanlarından en az birini almış olması gerekir.

Sınav Türü

Taban Puan

HKU Yabancı Dil Sınavı

55

YDS(ÜDS/KPDS)

55

TOEFL IBT

55

TOEFL CBT

134

TOEFL PBT

453

IELTS

5,5

Tablo 1. Başvuruda istenen taban yabancı dil puanları


YABANCI DİL SINAV TARİHİ: 29 Ocak 2014 tarihinde saat 10:00 ila 16:00 arasında ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nda yapılacaktır.

 1. Yüksek lisans veya Doktora programına başvuran ve programa başlayabilmek için yeterli görülen, ancak Tablo 1’de belirtilen dil şartlarını sağlayamayan adaylar, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık sınıfına isterlerse kayıt yaptırabilirler;

  1. İngilizce Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar lisansüstü programlarına devam ederler.
  2. Yaz okulu dâhil bu şartları sağlayamayanların program ile ilişiği kesilir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
 2. Yüksek lisans programlarında ödemeler 10 aya kadar taksitlendirilebilir. Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır.
 3. Doktora programının toplam ücreti ders dönemi için 11.000, tez dönemi için 7.000 TL olmak üzere, her biri 10 aya kadar taksitlendirilebilir.

Programlar ve Öğrenim Ücretleri* (TL)

PROGRAMLAR

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tezli Yüksek Lisans Ücreti (İnşaat Müh. ABD)

8.500 TL

Tezsiz Yüksek Lisans Ücreti (İnşaat Müh. ABD)

7.500 TL

Doktora Programı (İnşaat Müh. ABD)

18.000 TL

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Tezli Yüksek Lisans Ücreti (İnşaat Müh. ABD)

5.000 $

Tezsiz Yüksek Lisans Ücreti (İnşaat Müh. ABD)

4.500 $

Doktora Programı (İnşaat Müh. ABD)

10.000 $

Başvuruların Değerlendirmesi
Yüksek Lisans ve Doktora Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %20’si ve yapılacak sözlü sınavın %30’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

 1. Onaylı Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge)
 2. Doktora programına başvurular için yüksek lisans diploması
 3. Onaylı Lisans Transkripti (Doktora Programı için Yüksek Lisans Transkripti)
 4. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Askerlik durum belgesi
 7. İkametgâh belgesi
 8. Program için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi
 9. 6 adet fotoğraf
 10. Öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
 11. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
 12. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
 13. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca öğrenim vizesi
 14. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
 15. Başvuru dilekçesi

İletişim

Öğr. Gör. Nurullah AKBULUT
t: +90 (342) 211 80 80 / 1207
e:  nurullah.akbulut@hku.edu.tr
w: https://www.hku.edu.tr/fbe

H. Merve TATLI /Enstitü Sekreteri
t: +90 (342) 211 80 80 / 1242
e:  hmerve.tatli@hku.edu.tr
w: https://www.hku.edu.tr/fbe