Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları Başladı

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları Başladı

 

 

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Kayıt İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.
ÖNEMLİ : Lisansüstü programlarımıza başvurularımız sadece online yapılabilmektedir.  Online yapılmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAM VE KONTENJANLAR

           


ANABİLİM DALI

YÜKSEK
LİSANS

DOKTORA
ve
BÜTÜNLEŞİK
DOKTORA

YABANCI
UYRUKLU
ÖĞRENCİ

YATAY
GEÇİŞ

 

Tezli

Tezsiz

Tezli

Tezsiz

Tezli

Tezsiz

Doktora

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

20

20

10

20

20

5

5

3

ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

20

20

5

MİMARLIK

15

5

5

3

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4

4

ÇEVRE BİLİMLERİ VE ENERJİ YÖNETİMİ

10

10

5

5

                                                                                                     
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Tezli programa başvuracak adayların; ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 4. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı Programı programı uygulanır.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES’ten en az 55, lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES’ten en az 70  almış olmak.
 3.  ÖNEMLİ : Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adayların diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.
 4. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
  2. CAE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PEARSON PTE = 50 Puan
 1. ÖNEMLİ :  Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 2. Anadilleri İngilizce olan Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının YÖK Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen 14.01.2015 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” tablolarında yer alan sınavlardan geçer not almış olmaları.
 3. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜH. ABD TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından mezun olması gerekmektedir.
 2.  ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. ÖNEMLİ :   Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 4. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

MİMARLIK ABD TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayların Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği bölümleri dört yıllık lisans programlarından, not ortalamasının en az 2.50 olması ve  mezun olması gerekmektedir.
 2. ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 5. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

                                     
                          Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programı için Öğrenci Kabul Koşulları

          Mimarlık Doktora Programına öğrenci kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Adaylar Üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği bölümlerinin dört yıllık lisans programında mezun ve Mimarlık alanında Yüksek Lisans (tezli) derecesini almış olmalıdır. Bütünleşik doktora programı için Mimarlık Lisans programından mezunu olmak ve diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olma şartı aranır.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (Sayısal Puan) en az 70, bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı en az 80’dir.
 3. Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk Üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgeye sahip olmak,
 5. Anabilim dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak,
 6. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek,

şartları aranır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ABD DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık, Teknik Öğretmenlik, Fen Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Tezli programa başvuracak adayların; ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 4. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

        Çevre ve Enerji Yönetimi ABD Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık veya Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden en az birinden mezun olmak
 2. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 3. Tezli program için ALES (SAY)’tan en az 55 puan almış olmak. Başvuru tarihi itibariyle ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde alınmış olmalı
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

ÖNEMLİ : Lisansüstü programlarda ödemeler  PEŞİN / SADECE KREDİ KARTINA 9 TAKSİT


PROGRAMLAR

ÜCRETLER

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

9.000 TL

İnşaat Mühendisliği Doktora

20.000 TL

Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans

9.000 TL

Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

9.000 TL

PROGRAMLAR (Uluslararası Öğrenciler)

ÜCRETLER

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

6.000 $

İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

5.000 $

İnşaat Mühendisliği Doktora

11.000 $

Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

6.000 $

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans

6.000 $

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans

6.000 $

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans

5.000 $

Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

6.000 $

Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

5.000 $

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek Lisans ve Doktora Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %20’si ve yapılacak sözlü sınavın %30’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.
YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not Döküm Belgesi (Aslı) (Transkript)
 3. Ders İçerikleri (Onaylı)

NOT: Yatay Geçiş için istenen belgeler en geç 20 Ocak 2016 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir.
ÖNEMLİ TARİHLER

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2017
Programlara Kabul Edilen Adayların İlanı: 01 Şubat 2017
Kesin Kayıt Tarihleri: 01 – 02 Şubat 2017
Ders Kayıtları: 03 – 05 Şubat 2017

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Örneği)
2. Not döküm belgesi (Aslı)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretinin yarıldığını gösterir banka dekontu.
7. Kayıt yapılan tarihe kadar tecil süresinin devam ettiğini gösteren Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (Aslı)
10. Online Başvuru sonunda çıktısı alınan Online Başvuru Formu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Öğr. Gör.Nurullah AKBULUT
t: +90 (342) 211 80 80 / 1525, 1205
e:  nurullah.akbulut@hku.edu.tr

İbrahim  halil  ERDOĞAN /Enstitü Sekreteri
t: +90 (342) 211 80 80 / 1410
e:  İhalil.erdogan@hku.edu.tr