Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Duyurusu

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Duyurusu

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGLAMLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisanüstü Programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Öğrenci Kontenjanları

Elektronik-Bilgisayar Müh. Yüksek Lisans Programı

Tezli

20

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Tezli

20

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Tezli

20

Tezsiz

50

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı

10

 

Önemli Tarihler
Adayların 30 Ağustos 2014 tarihine kadar http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden erişebilecekleri Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.
Son Başvuru                          : 01 Eylül 2014
Mülakat                                 :15 Eylül2014, Saat 10.00-16-00
KesinKayıt                            :16-17 Eylül 2014
Eğitim Başlama Tarihi         :22 Eylül2014

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 

            Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği bölümleri dört yıllık lisans programlarından mezun olması gerekmektedir.
 2. Başvuracak adayların; ALES’ten (SAY) en az 55 puan almış olmaları gereklidir.
 3. ALES puanı son üç yıl içinde alınmış olmalıdır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

 

Elektronik-Bilgisayar Müh. Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri’nin dört yıllık lisans programlarından mezun olması gerekmektedir.
 2. Başvuracak adayların; ALES’ten (SAY) en az 55 puan almış olmaları gereklidir.
 3. ALES puanı son üç yıl içinde alınmış olmalıdır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

1.     Başvuru için adayın 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.

2.     ALES  şartı aranmamaktadır.

           

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Tezli programlar için başvuracak adayların; ALES’ten (SAY) en az 55 puan almış olmaları gereklidir.
 3. ALES puanı son üç yıl içinde alınmış olmalıdır.
 4. Alan dışı başvuran adaylar bilimsel hazırlık programına kaydedilir.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

 1. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES’ten en az 55, lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES’ten en az 70  almış olmak.
 3. Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adayların diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.
 4. Doktora programlarına başvuran adayların aşağıda belirtilen, ulusal/uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavları puanlarından en az birini almış olması gerekir.

Sınav Türü

Taban Puan

YDS(ÜDS/KPDS)

55

TOEFL IBT

55

TOEFL CBT

134

TOEFL PBT

453

IELTS

5,5

 

 

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

1.     Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

2.     Yüksek lisans programlarında ödemeler taksitlendirilebilir ve peşin ödemelerde %5 indirim yapılır.

3.     Doktora programının toplam ücreti ders dönemi için 12.000, tez dönemi için 6.000 TL olmak üzere, her biri  taksitlendirilebilir.

 

Programlar ve Öğrenim Ücretleri


PROGRAMLAR

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Ücreti

8.500 TL

Elektronik-Bilgisayar Tezli Yüksek Lisans Ücreti

8.500 TL

İnşaat Müh. Tezli Yüksek Lisans Ücreti

8.500 TL

İnşaat Müh. Tezsiz Yüksek Lisans Ücreti

7.500 TL

İnşaat Müh. Doktora Programı

18.000 TL

 Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Ücreti

5.000 $

Elektronik-Bilgisayar Tezli Yüksek Lisans Ücreti

5.000 $

İnşaat Müh. Tezli Yüksek Lisans Ücreti

5.000 $

İnşaat Müh. Tezsiz Yüksek Lisans Ücreti

4.500 $

İnşaat Müh. Doktora Programı

10.000 $

Başvuruların Değerlendirmesi
Yüksek Lisans ve Doktora Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %20’si ve yapılacak sözlü sınavın %30’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

 1. Onaylı Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge)
 2. Doktora programına başvurular için yüksek lisans diploması
 3. Onaylı Lisans Transkripti (Doktora Programı için Yüksek Lisans Transkripti)
 4. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Askerlik durum belgesi
 7. İkametgâh belgesi
 8. Program için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi
 9. 6 adet fotoğraf
 10. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
 11. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
 12. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
 13. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca öğrenim vizesi
 14. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
 15. Başvuru dilekçesi

 

İletişim

Öğr. Gör.Nurullah AKBULUT
t: +90 (342) 211 80 80 / 1525
e:  nurullah.akbulut@hku.edu.tr
w: https://www.hku.edu.tr/fbe
H. Merve TATLI /Enstitü Sekreteri
t: +90 (342) 211 80 80 / 1242
e:  hmerve.tatli@hku.edu.tr
w: https://www.hku.edu.tr/fbe