Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Kayıt

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Kayıt

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar  Yarıyılında öğrenci alınacaktır.
ÖNEMLİ :  Lisansüstü programlarımıza başvurularımız sadece online yapılabilmektedir.  Online yapılmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru yaptıktan sonra gerekli evrak listesini hazırlayıp Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim etmelisiniz. (Evrak listesi sayfanın en alt kısmında mevcuttur. )
LİSANSÜSTÜ PROGRAM VE KONTENJANLAR

ANABİLİM DALI YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
ve
BÜTÜNLEŞİK
DOKTORA
YABANCI
UYRUKLU
ÖĞRENCİ
YATAY
GEÇİŞ
   
 
Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Doktora  
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 20 20 10 20 20 5 5 3  
ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 20 20 5  
MİMARLIK 15 3 5 5  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 6  
ÇEVRE BİLİMLERİ VE ENERJİ YÖNETİMİ 10 10 3 3 5 5  
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 10 10 5 5 5  

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Tezliprograma başvuracak adayların; ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış).  Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Tezsizprogram için ALES şartı aranmamaktadır.
 4. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesialmaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

 NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES’tenen az 55, lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES’ten en az 70  almış olmak.
 3. ÖNEMLİ : Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adayların diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 00 olması gerekmektedir.
 4. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
  2. CAE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PEARSON PTE = 50 Puan
 1. ÖNEMLİ : Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 2. Anadilleri İngilizce olan Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının YÖK Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen 14.01.2015 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” tablolarında yer alan sınavlardan geçer not almış olmaları.
 3. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.

NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.
ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜH. ABD TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından mezun olması gerekmektedir.
 2. ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. ÖNEMLİ :   Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesialmaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 4. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.

 NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.
MİMARLIK ABD TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayların Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği bölümleri dört yıllık lisans programlarından, not ortalamasının en az 2.30olması ve  mezun olması gerekmektedir.
 2. ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 5. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.

 NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.
 Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programı için Öğrenci Kabul Koşulları
Mimarlık Doktora Programına öğrenci kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Adaylar Üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği bölümlerinin dört yıllık lisans programında mezun ve Mimarlık alanında Yüksek Lisans (tezli) derecesini almış olmalıdır. Bütünleşik doktora programı için Mimarlık Lisans programından mezunu olmak ve diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00olma şartı aranır.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (Sayısal Puan) en az 70, bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı en az 80’dir.
 3. Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk Üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgeye sahip olmak,
 5. Anabilim dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak,
 6. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek, şartları aranır.

NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır.  Yeterli  koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ABD DALI TEZLİ/TEZSİZYÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık, Teknik Öğretmenlik, Fen Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Tezliprograma başvuracak adayların; ALES (SAY) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Tezsizprogram için ALES şartı aranmamaktadır.
 4. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesialmaları zorunludur.

 NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.
Çevre ve Enerji Yönetimi ABD DalıTezli/TezsizYüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık veya Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden en az birinden mezun olmak
 2. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 3. Tezli program için ALES (SAY)’tan en az 55puan almış olmak. Başvuru tarihi itibariyle ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde alınmış olmalı
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’tendenklik belgesi almaları zorunludur.

NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından mülakat yapılacaktır.  Yeterli  koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ABD TEZLİYÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayların İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mobilya Tasarımı bölümleri dört yıllık lisans programlarından, not ortalamasının en az 2.50olması ve  mezun olması gerekmektedir.
 2. ALES den az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Ya da YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 5. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.

NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından (Potpolye) çalışmalarınıza bakılacak ve mülakat yapılacaktır.  Yeterli  koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ABD TEZSİZYÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Başvuru için adayların İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mobilya Tasarımı bölümleri dört yıllık lisans programlarından, not ortalamasının en az 2.50olması ve  mezun olması gerekmektedir.
 2. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 3. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 4. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel HazırlıkProgramı uygulanır.

NOT: Belgelerinizi Enstitüye teslim ettikten sonra bölüm hocaları tarafından (Potpolye) çalışmalarınıza bakılacak ve mülakat yapılacaktır.  Yeterli  koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

ÖNEMLİ :  Lisansüstü programlarda ödemeler  PEŞİN / SADECE KREDİ KARTINA 9 VEYA 10 TAKSİT

PROGRAMLAR ÜCRETLER
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İnşaat Mühendisliği Doktora 20.000 TL
Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
PROGRAMLAR (Uluslararası Öğrenciler) ÜCRETLER
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 5.000 $
İnşaat Mühendisliği Doktora 11.000 $
Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans 5.000 $
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 5.000 $
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans 6.000 $
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans 5.000 $

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek Lisans ve Doktora Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %20’si ve yapılacak sözlü sınavın %30’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.
YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not Döküm Belgesi (Aslı) (Transkript)
 3. Ders İçerikleri (Onaylı)

NOT: Yatay Geçiş için istenen belgeler en geç 18 Ocak 2019 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir.
ÖNEMLİ TARİHLER
-Tezli, Tezsiz ve Doktora Programları Son Başvuru Tarihi: 18 Ocak 2019
-Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenci adaylarının ilanı: ( 21-25 Ocak 2019 )bu süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
-OBS’ den ders kayıtları ( 30 Ocak -01 Şubat 2019 )tarihleri arasında yapılacaktır.
-Derslerin başlaması ( 4 Şubat 2019 )dur.
-Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 8 Şubat 2019 )dur.
-Diğer sorularınız için Fen Bilimleri Enstitüsü Memuru Ömer Faruk ÖZBAY’ı arayabilirsiniz veya mail atabilirsiniz.   faruk.ozbay@hku.edu.trdahili: 0342 211 80 80-1410
ONLAİN BAŞVURUNUZU YAPTIKTAN SONRA MÜLAKATA GİREBİLMENİZ İÇİN  İSTENECEK BELGELERİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE TESLİM ETMENİZ GEREKLİ ;
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Örneği)
2. Not döküm belgesi (Aslı)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretinin yarıldığını gösterir banka dekontu.
7. Kayıt yapılan tarihe kadar tecil süresinin devam ettiğini gösteren Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (Aslı)
10. Online Başvuru sonunda çıktısı alınan Online Başvuru Formu
Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
-Diğer sorularınız için Fen Bilimleri Enstitüsü Memuru Ömer Faruk ÖZBAY’ı arayabilirsiniz veya mail atabilirsiniz.   faruk.ozbay@hku.edu.tr  dahili: 0342 211 80 80 – 1410
İLETİŞİM BİLGİLERİ

YRD. Doç. Dr. Adem YURTSEVER
t: +90 (342) 211 80 80 / 1525, 1205
2 t: +90 (342)2 11 80 60
e:  adem.yurtsever@hku.edu.tr
İbrahim  halil  ERDOĞAN /Enstitü Sekreteri
t: +90 (342) 211 80 80 / 1410
e:  İhalil.erdogan@hku.edu.tr