Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Güzel sanatlar ve Mimarlık  Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Listesi
S. No: ADI  SOYADI ALES %60 KPDS
ÜDS
%40 Toplam SONUÇ
1 Gül DÖKER 73,49 44,09 66,25 26,50 70,59 Sınava Girmeye Hak Kazandı
Giriş Sınavı Tarihi:16 Şubat 2016 Salı
Sınav Saati: 10:00
Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Kampüsü Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Binası