Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sonuç Listesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sonuç Listesi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ

S. No: ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans Mezuniyet Notu %30 KPDS / ÜDS KPDS/ ÜDS %10 Yazılı Sınav Notu Yazılı  Sınav Notu %30 Toplam Nihai Not SONUÇ
1 Zehra Çiğdem ÖZER 86,03 25,81 79,93 23,98 51,25 5,13 95,00 28,50 83,41 KAZANDI
2 Emre DAŞAR 86,16 25,85 76,95 23,09 50,00 5,00 90,00 27,00 80,93 KAZANAMADI
3 Onur KARADAYI 82,90 24,87 69,20 20,76 68,75 6,88 80,00 24,00 76,51 KAZANAMADI
4 Şerif ARSLAN 83,83 25,15 79,93 23,98 60,00 6,00 60,00 18,00 73,13 KAZANAMADI
5 Hasan Hüseyin KAYIŞ 76,51 22,95 57,30 17,19 65,00 6,50 55,00 16,50 63,14 KAZANAMADI
7 Ata Alaattin ÇALAPKULU 72,60 21,78 70,83 21,25 50,00 5,00 40,00 12,00 60,03 KAZANAMADI
6 Nazlı ÖNCEBE 70,85 21,26 60,56 18,17 55,00 5,50 50,00 15,00 59,92 KAZANAMADI
8 Mahmut GÜLTEKİN 77,49 23,25 68,50 20,55 61,25 6,13   0,00 49,92 Sınava Girmedi

Kazanan adayların sözleşme imzalamak için Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesine 26 – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle müracaat etmeleri önemle rica olunur.

İSTENEN BELGELER

 • 6 adet fotoğraf (Vesikalık)
 • Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
 • İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
 • Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
 • Kan grubunu gösterir belge
 • Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
 • Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
 • Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
 • Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi
 • Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge