Horizon 2020 Araştırma Fonu Programı

Horizon 2020 Araştırma Fonu Programı

Avrupa Birliği tarafından 7. Çerçeve Programı'nın devamı niteliğindeki 71 milyar Euro bütçeli yeni araştırma ve inovasyon çerçeve programı "Horizon 2020” 2014-2015 yılı çağrıları yayınlanmıştır.

Çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği, dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programı olan “Horizon 2020” Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir. Araştırma Fonu Programı ile araştırmanın güçlendirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve bilim insanları ile Sanayi ve KOBİ’lerin AB destekli projeler için fon almasının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik, Toplumsal Sorunlara Çözümler ve Diğer konular olmak üzere 4 temel başlıkta hibe programlarının yer aldığı “Horizon 2020” hakkında ayrıntılı bilgi almak veya proje önerisi sunmak isteyenler Teknoloji Transfer Ofisi (Proje Bilgilendirme ve Destek Ofisi)  ile iletişim kurabilirler.

 Teknoloji Transfer Ofisi (Proje Bilgilendirme ve Destek Ofisi) Dahili : 1148