Hukuk Fakültesi Araştırma Görevliliğini Kazanan Adayların Listesi

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevliliğini Kazanan Adayların Listesi

25.11.2014


T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi

 • Araştırma Görevliliğini Kazanan Adayların Listesi  
Sıra No ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans Mezuniyet Notu %30 Yabancı Dil Yab. Dil %10 Bilim
Sınavı 
Bilim Sınavı  %30 Toplam Nihai Not Kazanan Adaylar
1 Edhem SOLAK 78,463 23,539 80,86 24,26 60 6,00 95,00 28,50 82,30 KAZANDI
2  Fuat EVSEN 94 28,127 79,23 23,77 51 5,13 39,00 11,70 68,72 KAZANAMADI
3 Begüm Sena EKŞİ  76 22,822 62,43 18,73 66 6,63 31,67 9,50 57,68 KAZANAMADI
4 Aslı AYDIN 72 21,561 67,1 20,13 78,75 7,88 0,00 0,00 49,57 KAZANAMADI
5 Hasan ÇİFTÇİ 81 24,392 91,6 27,48 60 6,00 0,00 0,00 57,87 KAZANAMADI

 

Sözleşme imzalamak ve işe başlama tarihinizi öğrenmek için Hukuk Fakültesi Sekreterliğine 26-28 KASIM 2014 tarihleri arasında istenen belgelerle müracaat etmeniz önemle rica olunur.

İSTENEN BELGELER

 • 6 adet fotoğraf (Vesikalık)
 • Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
 • İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
 • Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
 • Kan grubunu gösterir belge
 • Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
 •  Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
 • Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
 • Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi
 • Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge