Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Sonuç İlanı

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Sonuç İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA  GÖREVLİSİ SONUÇ İLANI
Sıra No ADI  SOYADI ALES ALES
%30
Lisans
Mezuniyet
Notu
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30
Yabancı
Dil
Yab.
Dil
%10
Giriş
Sınavı
Giriş
Sınavı
%30

Toplam
Nihai
Not

Kazanan Adaylar
1 Musa CAN 77,42 23,23 74,80 22,44 76,250 7,63 90 27,00 80,29 Kazandı
2 Ahmet BÜYÜKŞİŞLİ 92,33 27,70 75,96 22,79 65,000 6,50 20 6,00 62,99 Kazanamadı
3 Yasin TAY 87,32 26,20 74,27 22,28 67,500 6,75 25 7,50 62,73 Kazanamadı
4 Mehmet KÖLE 81,84 24,55 79,93 23,98 80,000 8,00 20 6,00 62,53 Kazanamadı
5 Vahdeddin VARLI 88,90 26,67 71,53 21,46 52,500 5,25 30 9,00 62,38 Kazanamadı
6 Özden ERÖZGÜN 77,33 23,20 79,23 23,77 50,000 5,00 20 6,00 57,97 Kazanamadı
7 Mücahit YİĞİT 94,58 28,37 65,46 19,64 71,250 7,13 0 0,00 55,14 Sınava Girmedi
Sözleşme imzalamak ve işe başlama tarihinizi öğrenmek için Hukuk Fakültesi Sekreterliğine 
09-13 Kasım  2015 tarihleri arasında istenen belgelerle müracaat etmeniz önemle rica olunur.
İSTENEN BELGELER
1-    6 adet fotoğraf (Vesikalık)
2-    Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı) 
3-    İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
4-    Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)
5-    Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri 
6-    Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
7-    Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
8-    Kan grubunu gösterir belge
9-    Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
10-  Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
11- Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
12- Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi
13- Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge