Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Sonuç İlanı

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Sonuç İlanı

19.2.2016
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA  GÖREVLİSİ SONUÇ İLANI
Sıra No ADI  SOYADI ALES ALES
%30
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30 Yabancı
Dil
Yab.
Dil
%10
Giriş
Sınavı
Giriş
Sınavı
%30
Toplam
Nihai
Not
Kazanan Adaylar
1 Özden SAYGI 79,77 23,93 67,8 20,34 63,750 6,38 88 26,40 77,05 Kazandı
2 Fatih Tuğrul DEMİRKALE 72,30 21,69 65 19,50 67,500 6,75 87 26,10 74,04 Kazandı
3 Ayşegül Kübra GÖK 74,72 22,42 62,2 18,66 58,750 5,88 85 25,50 72,45 Kazandı
4 Aslı AYDIN 78,02 23,41 65 19,50 78,750 7,88 66 19,80 70,58 Kazanamadı
5 Ensar AKŞAN 77,61 23,28 62,2 18,66 67,500 6,75 65 19,50 68,19 Kazanamadı
Sözleşme imzalamak ve işe başlama tarihinizi öğrenmek için Hukuk Fakültesi Sekreterliğine 
22-26 Şubat  2016 tarihleri arasında istenen belgelerle müracaat etmeniz önemle rica olunur.
İSTENEN BELGELER
1-    6 adet fotoğraf (Vesikalık)
2-    Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı) 
3-    İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
4-    Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)
5-    Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri 
6-    Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
7-    Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
8-    Kan grubunu gösterir belge
9-    Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
10-  Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
11- Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
12- Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi
13- Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge