Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Sonuç İlanı

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Sonuç İlanı

 

 

5.10.2015

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA  GÖREVLİSİ SONUÇ İLANI

No ADI  SOYADI ALES ALES
%30
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30 Yabancı
Dil
Yab.
Dil
%10
Giriş
Sınavı
Giriş
Sınavı
%30
Toplam
Nihai
Not
Kazanan
Adaylar
1 Mustafa Fikri GEMİCİ 75 22,50 68,03 20,41 76,25 7,63 90 27,00 77,53 KAZANDI
2 Aylin SOMKAN 83,28 24,98 64,30 19,29 55 5,50 85 25,50 75,27 KAZANDI
3 Feyza EROL 80,42 24,13 74,56 22,37 61,25 6,13 15 4,50 57,12 KAZANAMADI
4 Mehmet KÖLE 81,840 24,55 79,93 23,98 56,25 5,63 30 9,00 63,16 KAZANAMADI
5 Bilal Burak UNAY 78,83 23,65 66,40 19,92 56,25 5,63 30 9,00 58,19 KAZANAMADI
6 Kardelen ATİK 86,44 25,93 79,96 23,99 66,250 6,63 0,00 0,00 56,55 Sınava Girmedi
7 Mehmet Can SUBAŞI 86,65 26,00 65,00 19,50 65,000 6,50 0,00 0,00 52,00 Sınava Girmedi
8 Nurseren KAĞIZMANLI 81,72 24,52 89,97 26,99 68,750 6,88 0,00 0,00 58,38 Sınava Girmedi
9 Mihrican CAN 80,74 24,22 80,40 24,12 53,75 5,38 0,00 0,00 53,72 Sınava Girmedi
10 Gökhan AYKUT 79,380 23,81 77,36 23,21 52,5 5,25 0,00 0,00 52,27 Sınava Girmedi
11 Serdar TUNÇ 78,570 23,57 68,03 20,41 50 5,00 0,00 0,00 48,98 Sınava Girmedi
12 Özden ERÖZGÜN 77,330 23,20 79,23 23,77 50,000 5,00 0,00 0,00 51,97 Sınava Girmedi
13 Didem ERDOĞAN 73,91 22,17 68,73 20,62 55 5,50 0,00 0,00 48,29 Sınava Girmedi
14 Şebnem KARAMAN 73,05 21,92 68,00 20,40 76,25 7,63 0,00 0,00 49,94 Sınava Girmedi

Sözleşme imzalamak ve işe başlama tarihinizi öğrenmek için Hukuk Fakültesi Sekreterliğine
06-16 EKİM 2015 tarihleri arasında istenen belgelerle müracaat etmeniz önemle rica olunur.

İSTENEN BELGELER

 1. 6 adet fotoğraf (Vesikalık)
 2. Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
 3. İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 4. Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
 5. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 6. Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
 7. Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
 8. Kan grubunu gösterir belge
 9. Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
 10. Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
 11. Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
 12. Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi
 13. Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge