Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

MEDENİ USUL  HUKUKU  ANABİLİM DALI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SONUÇ İLANI
Sıra
No
Bölümü ADI 
SOYADI
ALES ALES
%30
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30 Yabancı
Dil
Yab.
Dil
%10
Giriş
Sınavı
Giriş
Sınavı %30
Toplam
Nihai
Not
Kazanan
Adaylar
1 Medeni Usul Hukuku Mehmet KODAKOĞLU 75,24 22,57 67,90 20,37 60,00 6,00 90,00 27,00 75,94 KAZANDI

 

Sözleşme imzalamak ve işe başlama tarihinizi öğrenmek için Hukuk Fakültesi Sekreterliğine 
14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında istenen belgelerle müracaat etmeniz önemle rica olunur.
İSTENEN BELGELER
1-    6 adet fotoğraf (Vesikalık)
2-    Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı) 
3-    İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
4-    Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)
5-    Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri 
6-    Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
7-    Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
8-    Kan grubunu gösterir belge
9-    Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
10-  Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
11- Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
12- Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi
13- Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge