Hukuk Fakültesi Öğretim Görörevlisi Aday Listesi

Hukuk Fakültesi Öğretim Görörevlisi Aday Listesi

HUKUK FAKÜLTESİ
Öğretim Görörevlisi Aday Listesi
S. No: Adı – Soyadı ALES %60 KPDS
ÜDS
%40 Toplam SONUÇ
1 Mehmet KODAKOĞLU 75,244 45,146 60,000 24,000 69,15 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

(Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953)

Muafiyet
MADDE 14 -(Değişik: RG-31/07/2008-26953)
(1) Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz."
Giriş Sınavı Tarihi: 03 Eylül 2015 Perşembe
Sınav Saati            :14:00
Sınav Yeri              :Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binası