İİSBF Araş.Gör. Alımı Sonucu

İİSBF Araş.Gör. Alımı Sonucu

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ SINAV SONUCU

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 12. Maddesi gereğince, adayların 19/08/2014 tarihinde yapılan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevliliği Giriş Sınavında aldıkları notların ve ilgili diğer puanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, adaylardan hiçbirinin, Bölümün akademik gerekleri açısından yeterli olmadığına ve dolayısıyla ilan edilen kadroya atanmalarının uygun olmadığına karar verilmiştir.

Sıra No ADI  SOYADI ALES ALES
%30
Lisans
Mez.
Notu
Mez.
%30
Yab.
Dil
Yab.
Dil
%10
Giriş
Sınavı
Giriş
Sınavı
%30
Toplam
Nihai
Not
Sonuç
1 Çağatay CEYLAN 81,772 24,53 90,66 27,20 70,000 7,00 35,00 10,50 69,23 KAZANAMADI
2 Bülent AKKUŞ 81,016 24,30 90,43 27,13 62,500 6,25 38,00 11,40 69,08 KAZANAMADI
3 Uğur ÇETİN 84,854 25,46 87,63 26,29 58,750 5,88 35,00 10,50 68,12 KAZANAMADI
4 Ebru GÖKER 73,456 22,04 82,73 24,82 70,000 7,00 40,00 12,00 65,86 KAZANAMADI
5 Burcu BAŞTÜRK 79,113 23,73 78,30 23,49 80,000 8,00 35,00 10,50 65,72 KAZANAMADI
6 Zeliha Haskız HODALOĞULLARI 77,334 23,20 75,96 22,79 72,500 7,25 35,00 10,50 63,74 KAZANAMADI
7 Cankut AYDIN 77,217 23,17 79,70 23,91 66,000 6,60 25,00 7,50 61,18 KAZANAMADI
8 Erkan AVCI 75,519 22,66 65,70 19,71 73,750 7,38 38,00 11,40 61,14 KAZANAMADI
9 Veysel YILDIRIM 80,293 24,09 75,03 22,51 56,250 5,63 28,00 8,40 60,62 KAZANAMADI