İİSBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevliliği Giriş Sınavı İptali

İİSBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevliliği Giriş Sınavı İptali

27.12.2018 tarihinde saat 13:30’da yapılacağı ilan edilen Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi Yazılı Giriş Sınavı Üniversite Yönetim Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

İktisadi İdari ve Sosyal Belimler Fakültesi
Dekanlığı