İngilizce Hazırlık Okulu Okutman Alım İlanı

İngilizce Hazırlık Okulu Okutman Alım İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

İngilizce Hazırlık Bölümü için (6 Adet Okutman) için;
AÇIKLAMA :
Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği; Pedagojik Formasyon Sertifikası almış olmak koşuluyla Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edb. veya Amerikan Kültürü ve Edb. bölümü Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
OKUTMAN İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuru yapılacak olup;
1. 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. “Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den 70 puan almış olmak.
3. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
5. İngilizce öğretiminde ( belgelendirmek şartıyla) en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak şartları aranır.
6. Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES puanı istenmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
1. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
2. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3. Adaylar başvurularını, başvurdukları Fakülte/Yüksekokul/ Bölüm/Anabilim Dalı /Adı-Soyadı/Yazışma Adresleri ve Telefon Numaralarını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.
4. Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

  1. Özgeçmiş ( YÖK Ek-4 Formatında )
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
  4. ALES belgesi
  5. Öğrenim belgeleri (Lisans veya Yüksek Lisans)
  6. Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi ve Lisans transkripti
  7. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınav (YDS) sonuç belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.
  8. Varsa; İngilizce öğretimi ( ELT ) alanında bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya.
  9. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

İletişim Adresi:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Havalimanı Yolu Üzeri 8. Km Hasan KALYONCU Kampusu Şahinbey/ GAZİANTEP
Posta ile Başvurularda : Yabancı Diller Yüksekokul Sekreteri Ömer Faruk KELEŞ’in Dikkatine diye not düşülecektir.
Tel: 0342 211 80 80 – 1122 Fax: 0342 211 80 81

e-mail 1- : info@hku.edu.tr e-mail 2- : ofaruk.keles@hku.edu.tr web: www.hku.edu.tr

YÖK İlan Bağlantısı için tıklayınız.