İnşaat Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans Programı Kazanan Öğrenci Listesi

İnşaat Mühendisliği ABD Tezli Yüksek Lisans Programı Kazanan Öğrenci Listesi

2015-2016 Akademik Yılı
Bahar Dönemi
İnşaat Mühendisliği ABD  Tezli  Yüksek Lisans Programı
Kazanan Öğrenci Listesi
S. No Ad Soyad
1 Mahir EYİKOÇAK
2 Fatih ALTINTAŞ
3 İbrahim Orkun ÖZKARSLI
4 Semih ERTÜRK
5 Bahadır KARABAŞ
6 Ali Rıza YALÇIN
7 Onur GÜLTEN
8 Abdulkadir BOZKURT
9 Barış ALHAS
10 Adil BOYBEYİ
11 Azat SEYREK
12 İbrahim Halil IŞIK
13 mehmet yunus polat
14 FETHİ ÖZTÜRK
15 Soner KORKMAZ
16 Yahya ÇUBUKÇU
17 İbrahim Halil BAYKAL
2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi İnşaat Mühendisliği ABD  Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kazanan Öğrenci Listesi
S. No Ad Soyad
1 Ahmet ÇELEBİ
2 Musa ÇOBAN
4 Gurur BEREKETOĞLU
5 ÖMER GÜVENÇ
6 Mehmet Salih ÇERDİK
7 Ali KAHRAMAN
8 Abdullah ÇIRAK
9 Hakan BENZEŞ
10 Burak ÜNAL
2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi İnşaat Mühendisliği ABD  Yüksek Lisans Programına Özel Öğrenci Statüsünde Başvurusu Kabul Edilen Öğrenci Listesi
S. No Ad Soyad
1 Yahya KIZMAZ
2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi İnşaat Mühendisliği ABD  Doktora Programına Özel Öğrenci Statüsünde Başvurusu Kabul Edilen Öğrenci Listesi
S. No Ad Soyad
1 Sedat TÜZÜNGÜVEN
2 Abdullah CANBOLAT
3 Zekiye Özgen YATMAN
NOT: PROGRAMLARA KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI EN GEÇ 01 – 02 ŞUBAT 2016 TARİHLERİNDE FEN  BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.)
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
1. Onaylı Lisans Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge) veya Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı, Doktora Programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması veya Geçici mezuniyet belgesi
2. Onaylı Lisans/Yüksek Lisans Transkripti aslı
3. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi aslı
4. YDS Sonuç Belgesi aslı (Doktora Programı için)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
7. İkametgâh belgesi
8. 6 adet fotoğraf
9. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
10. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
11. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
12. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca öğrenim vizesi
13. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
14. Başvuru dilekçesi ve Online Başvuru Formu