İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı proje teklif çağrısı

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı proje teklif çağrısı


Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı‘nın 2014 yılı proje teklif çağrısı 16 Aralık 2013 tarihi itibariyle başlamıştır.

1- Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Program (Kobiler için),

2- Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar için),

3- Kültür-Turizm  Altyapısı  Mali Destek Programı  (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar için),

 

Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı Örnek Proje Konuları:
– Aile hekimliği ve sağlık ocaklarının rehabilite edilmesine yöneli projeler
- Gezici Sağlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler
- Kırsal alanda ve ilçelerde anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler
- Sosyal yaşam, çocuk ve gençlik merkezlerinin kurulması ve iyileştirilmesine yönelik projeler
- Sosyal sorumluluk, toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik projeler(Örnek: Trafik kurallarına uyum, çevre sorunlarına duyarlılığın artırılmasına yönelik projeler)
- Mesleki eğitim merkezlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine yönelik projeler
- Okul öncesi eğitim merkezlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine yönelik projeler.

 

Kültür-Turizm  Altyapısı  Mali Destek Programı Örnek Proje Konuları:

- Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,
- Akarsu ve göl kıyılarında doğa turizmi ve su sporlarına yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,
- Eko-turizm, sağlık turizmi ve gastronomi turizmi gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,
- Turizm kümeleri geliştirmeye yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,
- Müze, kültür merkezi gibi kültürel tesislerin kurulmasına ve iyileştirilmesine yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,
- Ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alanların artırılmasına yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,

Teklif çağrısı hakkında bilgi almak ve proje fikri sunmak isteyenler; Teknoloji Transfer Ofisi (Proje Bilgilendirme ve Destek Ofisi) Dahili : 1148