Kamuoyu Açıklaması

Kamuoyu Açıklaması

AYM (Anayasa Mahkemesi) Genel Kurulu 26 Temmuz 2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan tartışmalı kararında, terör ve terörizmi öven ifadeler içeren sözde bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmiştir.

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Batasuna İspanya Kararı örneğinde açıkça ifade edildiği üzere“…böylesi davranışlar şiddete açık destek ve görünüşe göre terörizmle bağlantılı insanların kuvvetli bir şekilde desteklenmesine benzemektedir”. AYM’ye göre “Şiddeti teşvik ve tahrik niteliğinde kabul edilen ifadeler, ifade özgürlüğü sınırlarının dışında yer alan yaklaşımlardır” (AYM, Bejdar Ro Amed Kararı, B. No: 2013/7363, 16/4/2015, § 72.).

Görüldüğü üzere, “terör ve terörü destekleyen övücü söylemlerin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında yer almayacağı” hem AİHM hem de AYM kararlarında esasa bağlanmıştır.

Dolayısıyla, AYM Genel Kurulu, AİHM ve kendi içtihadının da dışına çıkarak, kabulü mümkün olamayacak tartışmalı bir karar almıştır.

Uluslararası hukukun meşru saydığı; DEVLETİN, ÜLKESİNİ VE HALKINI TERÖR VE TERÖRİST EYLEMLERDEN KORUMA GÖREVİNİ hiçe sayarak, devleti “kendi vatandaşlarına karşı suç işlemekle itham eden ” sözde bildiri, hiçbir hukuk anlayışı ile bağdaşamaz, meşru görülemez ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.

Sonuç olarak, evrensel hukuk normlarına ve Anayasal ilkelere bağlılık çerçevesinde, AYM’nin kamuoyuna açıklanan sözkonusu kararını, hukuk kurallarına, AİHM ve AYM’nin kendi hukuk içtihadına aykırı buluyor, akademik özgürlükler ve ifade özgürlüğü kapsamında eleştiriyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTE SENATOSU