Kayıt Sildirme ve Kayıt Dondurmalarda Uygulanacak Mali Esaslar

Kayıt Sildirme ve Kayıt Dondurmalarda Uygulanacak Mali Esaslar

KAYIT SİLDİRME VE KAYIT DONDURMALARDA UYGULANACAK
MALİ ESASLAR
(13 Ağustos 2014)

 • Lisans ve önlisans programlarından kayıt sildirmek isteyen ücretli öğrencilere uygulanacak işlemler;
 •  Kayıt tarihinden sonra Güz Yarıyılı ders ekleme bırakma tarihinin son gününe kadar olan sürede kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/bölümün bir yıllık normal öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır. Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü öğrenim ücreti üzerinden öğrencinin yatırmış olduğu ücreti hesaplayarak fazladan yatırılan ücreti öğrenciye öder veya eksik kalanı tahsil eder.

 

Örnek:

 

Burssuz Öğrenci

10% Ücret Alınacak

%50 Burslu Öğrenci

10% Ücret Alınacak

%25 Burslu Öğrenci

10%    Ücret Alınacak

 PROGRAM

20.000 TL

2.000 TL

10.000 TL

1.000 TL

15.000 TL

1.500 TL

 

b) Akademik takvimde belirtilen Güz Yarıyılı ders ekleme bırakma tarihinden sonra Bahar Yarıyılı Ders Seçme işlemlerinin başlama tarihine kadar kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/bölümün bir dönemlik normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü öğrenim ücreti üzerinden öğrencinin yatırmış olduğu ücreti hesaplayarak fazladan yatırılan ücreti öğrenciye öder veya eksik kalanı tahsil eder.

Örnek:

 

Burssuz Öğrenci

Bir Dönemlik Ücret Alınacak

%50 Burslu Öğrenci

Bir Dönemlik Ücret Alınacak

%25 Burslu Öğrenci

Bir Dönemlik Ücret Alınacak

PROGRAM

20.000TL

10.000TL

10.000TL

5.000TL

15.000 TL

7.500 TL

c) Akademik takvimde belirtilen Bahar Yarıyılı ders seçme işlemlerinin başlangıç tarihinden sonra kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/bölümün bir yıllık normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü öğrenim ücreti üzerinden öğrencinin yatırmış olduğu ücreti hesaplayarak fazladan yatırılan ücreti öğrenciye öder veya eksik kalanı tahsil eder.

 • Lisansüstü programlarından kayıt sildirmek isteyen ücretli öğrencilere uygulanacak işlemler;

 

 • Akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının başlangıç tarihinden itibaren ders ekleme bırakma tarihinin son gününe kadar olan sürede kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu programda;
 • Tezli programlarda ders döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ders öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
 • Tezli programlarda tez döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler tez öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
 • Tezsiz programlarda ders döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ders öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
 • Tezsiz programlarda proje döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler proje öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.

Örnek:


ENSTİTÜ/ABD

TEZLİ

TEZSİZ

Bir Yıllık Ders Ücreti

10% Alınacak

Tez Dönemi

10% Alınacak

Bir Yıllık Ders Ücreti

10% Alınacak

Proje Dönemi

10% Alınacak

PROGRAM

6.500 TL

650TL

2.000 TL

200 TL

6.000 TL

600 TL

500 TL

50 TL

 • Doktora programlarında ders döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ders öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
 • Doktora programlarında tez döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler tez öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.

 

Örnek:


ENSTİTÜ/ABD

DOKTORA

Bir Yıllık Ders Ücreti

10% Alınacak

Tez Dönemi

10% Alınacak

PROGRAM

11.000 TL

1.100 TL

6.000 TL

600 TL

 • Akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının başlangıç tarihinden itibaren ders ekleme bırakma tarihinden sonra kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu programın bir dönemlik normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

 

Örnek:

ENSTİTÜ/ABD

TEZLİ

TEZSİZ

Bir Yıllık Ders Ücreti

Bir Dönemlik Ücret Alınacak

Tez Dönemi

Bir Dönemlik Ücret Alınacak

Bir Yıllık Ders Ücreti

Bir Dönemlik Ücret Alınacak

Proje Dönemi

Bir Dönemlik Ücret Alınacak

PROGRAM

6.500 TL

3.250TL

2.000 TL

1.000 TL

6.000 TL

3.000 TL

500 TL

500 TL