Merkezi Yerleştirme Puanına Göre

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre

 

 

EK MADDE 1 YATAY GEÇİŞ
(MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ)

Üniversitemize 2017-2018 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”nin ek madde 1 kapsamında Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.   

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")

 

ÖNEMLİ: Online başvuru bireysel olarak yapılacak olup, üniversitemizde online başvuru yapılmamaktadır. Eksik evraklı online başvurular dikkate alınmayıp, değerlendirilmeyecektir.

Genel İlkeler ve Uygulama Esasları

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,
 • Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri,
 • Öğrencilerin Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,
 • İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin de bahar dönemi için başvuru yapabileceklerine,
 • Söz konusu madde uyarınca başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılmasına,
 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,
 • Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,
 • Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,
 • Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine,
 • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir. 

 

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
(08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı Kararına Göre)
FAKÜLTE BÖLÜM PUAN
TÜRÜ
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
EĞİTİM FAKÜLTESİ   İngilizce Öğretmenliği DİL-1 7 8 10
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 / TS-1
(2017 ve sonrası)
7 8 10
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4 / TS-1
(2017 ve sonrası)
8 10
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 3 12 12 14 22 18 18
Sınıf Öğretmenliği TM 2 6 10 10 10
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ   Görsel İletişim Tasarımı TS-1 / TS-2
(2015 ve sonrası)
6 7 6 6
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM 1 12 12 14 19 14 14
Mimarlık MF 4 10 12 12 14 19 14 14
HUKUK FAKÜLTESİ  Hukuk  TM-2  / TM-3
(2015 ve sonrası)
24 24 24 24 34 30 32
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   İktisat TM 1 10 6 5 5 4 4 6
İşletme TM 1 10 6 5 5,4 6 4 6
Psikoloji TM 3 12 14 14 22 18 18
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM 2 16 16 9 9 12 7 8
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%30 İngilizce) TM 1 14 10 9 9 6 6 7
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 6 6 5 5 6 6 6
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 6 6 5 5 6 6 8
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 20 20 11 11 15 9 10
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik YGS 2 10 10 10 12 19 14 14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS 2 10 12 12 14 19 16 16
Hemşirelik YGS 2 10 10 9 11 16 14 16
MESLEK YÜKSEKOKULU   Adalet YGS 3 8 13 12 12
Anestezi YGS 2 7 12 12
Diyaliz YGS 2 8 12
İlk ve Acil Yardım YGS 2 8 16 14 14
PUANLARIMIZ
  2017-2018
TABAN
PUANLARI
2016-2017
TABAN
PUANLARI
2015-2016
TABAN
PUANLARI
2014-2015
TABAN
PUANLARI
2013-2014
TABAN
PUANLARI
2012-2013
TABAN
PUANLARI
2011-2012
TABAN
PUANLARI
2010-2011
TABAN
PUANLARI 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan
Türü
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 262,152 283,193 234,881
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5
TS-1 (2017 ve sonrası)
350,732 311,661 272,001
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4
TS-1 (2017 ve sonrası)
333,661 332,607
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 294,740 333,451 308,058 288,196 332,253 307,117
Sınıf Öğretmenliği TM-2 283,890 305,452 270,462 231,414
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan
Türü
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Görsel İletişim Tasarımı TS-1
TS-2 (2016 ve sonrası)
239,310 265,415 246,466 225,204
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 229,318 246,874 224,835 202,836 230,990 197,674
Mimarlık MF-4 271,319 260,280 235,288 209,672 233,280 235,029 250457,000 201,739
HUKUK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan
Türü
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Hukuk Fakültesi TM-2
TM-3 (2015 ve sonrası)
367,590 381,533 341,120 325,077 336,074 340,754 371,805
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan
Türü
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
İktisat TM-1 201,931 235,458 209,185 203,789 214,914 219,887 203.415 203,976
İşletme TM-1 211,807 239,735 208,781 215,210 215,562 212,217 234.496 203,976
Psikoloji TM-3 311,324 331,613 298,801 261,718 320,974 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2
TM-3 (2016 ve sonrası)
234,010 251,374 205,773 222,884 202,645 204,934 203,149 203,976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  TM-1 201,674 243,948 236,480 208,586 202,798 215,072 212,861 203,976
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan
Türü
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 250,975 239,648 220,577 216,961 200,782 239,112 197,619 201,739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 246,414 247,250 230,473 228,601 223,641 204,283 241,404 201,739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 245,707 242,793 222,063 217,543 216,336 213,645 203,021 201,739
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölümler Puan
Türü
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 / MF-3
(2017 ve sonrası)
203,648 270,155 270,064 263,271 291,463 379,628 285,120
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 / MF-3
(2017 ve sonrası)
211,448 264,814 298,226 296,043 386,258 409,411 352,419
Hemşirelik YGS-2 / MF-3
(2017 ve sonrası)
212,644 285,564 256,593 238,379 272,694 270,864 247,377
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan
Türü
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan 
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Taban
Puan
Adalet YGS-3 218,274 244,781 245,498 253,080
Anestezi  YGS-2 221,977 267,649 268,221
Diyaliz YGS-3 189,757 259,933
İlk ve Acil Yardım YGS-2 258,590 273,577 264,062 ***
DGS  PUANLARIMIZ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2017-2018
TABAN PUANLARI
2016-2017
TABAN PUANLARI
2015-2016
TABAN PUANLARI
2014-2015
TABAN PUANLARI
2013-2014
TABAN PUANLARI
EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Okul Öncesi Öğretmenliği EA 267,948
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Görsel İletişim Tasarımı  SÖZ 187,551 213,112
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  SAY 213,360 193,858 190,881
Mimarlık  SAY 256,247 256,688 254,359 241,404 251,299
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk Fakültesi  EA 284,181 296,306 289,432 281,156 277,497
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat  EA 219,025 218,188 206,637 215,432 198,730
İşletme  EA 217,711 210,176 210,460 216,218 218,042
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  EA 204,131 217,199 211,498 216,014 214,732
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 258,165 275,383 252,368 218,614 230,781
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)  SAY 255,186 252,746 250,322 241,735 224,854
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  SAY 255,408 247,270 241,353 241,982 244,613
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Beslenme ve Diyetetik  SAY 239,170 229,234 220,841 240,233 253,997
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  SAY 257,055 254,322 241,647 258,154 282,302
Hemşirelik SAY 275,297 265,000 245,477 247,376 256,384
2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 24.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ   
İngilizce Öğretmenliği 24.000
Okul Öncesi Öğretmenliği 24.000
Özel Eğitim Öğretmenliği 24.000
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 24.000
Sınıf Öğretmenliği 24.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  
Görsel İletişim Tasarımı 24.000
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  24.000
Mimarlık 25.000
HUKUK FAKÜLTESİ    
Hukuk  30.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   
İktisat 24.000
İşletme 24.000
Psikoloji 24.000
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 24.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 24.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   
Bilgisayar Mühendisliği 24.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 24.000
İnşaat Mühendisliği 24.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU  
Beslenme ve Diyetetik  24.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                                     24.000
Hemşirelik  20.000
MESLEK YÜKSEKOKULU  
Adalet 15.000
Anestezi 15.000
Diyaliz 15.000
İlk ve Acil Yardım 15.000
 
NOT: Ara dönemde kayıt olan öğrenciler öğrenim ücretinin yarısını öderler.
Banka Hesap Bilgileri:   Finansbank İpek yolu Şubesi için Iban Numaraları
IBAN NO:TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
?Denizbank Gaziantep Ticari Merkez Şube? Iban Numaraları
IBAN NO : ?TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır

 

Not: Başvuru tarihleri transkript temini yapılamadığı için uzatılmıştır.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
Başvurular 18 Aralık 2017
Son Başvuru Tarihi 26 Ocak 2018
Başvuruların değerlendirilmesi 27-28 Ocak 2018
Başvuru sonuçlarının ilanı 29 Ocak 2018
Asıl olarak kazananların kayıtları 29 Ocak-2 Şubat 2018
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların ilanı 3 Şubat 2018
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 5 Şubat 2018
Derslerin başlaması 5 Şubat 2018

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Fakültesi  e-mail: sema.yetkin@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1102
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  e-mail: hmerve.tatli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1747
Hukuk Fakültesi     e-mail: oguz.mercan@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1901
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi    e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr   Tel:0 342 211 8080-1303
Mühendislik Fakültesi  e-mail: suleyman.baritli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu  e-mail: guven.hos@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1516
Meslek Yüksekokulu e-mail: gulfem.tanrikulu@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  e-mail: oim@hku.edu.tr          Tel:0 342 211 80 80 – 1831
 • Başvuru Formu 
 • Öğrenci Belgesi 
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript) 
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri 
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge 
 • Daha önce Ek Madde 1 ile geçiş yapmadığına dair belge (Ön lisans GNO başvuruları hariç)
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
  ( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücreti makbuzu

Eksik evrak olduğu takdirde kayıt alınmayacaktır

 

 

Üniversitemiz Yüksek Öğretim Kurulunun  esaslarına ilişkin yatay geçiş   yönetmeliğini uygulamaktadır.
Yönetmelik 1, 2 için tıklayınız.