Mezuniyet Sürecinde Yapılması Gerekenler

Mezuniyet Sürecinde Yapılması Gerekenler

 

 

Mezuniyet Süreci

Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden İLİŞİK KESME FORMU temin edilip, eksiksiz doldurunuz.
İlişik kesme formunda belirtilen
Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü,
Kütüphane Müdürlüğü,
Sağlık Spor ve Kültür Müdürlüğü,
Uluslararası Ofis’ten mühür ve imza alınır.

(Üniversitemizi/Fakültemize ait her türlü malzeme, eşya, ARAÇ STICKERİ vb. ilgili birimlere mutlak suretle teslim olunacaktır.)

Onaylattırılan İlişik kesme formu ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gelmeleri gerekmektedir. (Öğrenci kimlik kartlarını kaybedenler kaybettiklerine dair gazete ilanı getirecektir.)
İşlemler bittikten sonra diplomalarını Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alabilirler.

NOTLAR:

  1. Diplomaları hazır olan öğrencilerin isim listesi hku.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.
  2. Diploma posta ile gönderilmez.
  3. Diplomalar, yalnızca mezunların kendilerine veya bu konuda vekalet verilmiş vekillerine imza karşılığında elden teslim edilir.

KAYIT SİLDİRME FORMU için tıklayınız