Müh. Fak. Araştırma Gör. Ön Değerlendirme

Müh. Fak. Araştırma Gör. Ön Değerlendirme

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Listesi

S. No: Adı – Soyadı ALES %60 KPDS / ÜDS %40 Toplam SONUÇ
1 Muhammet ÇINAR 84,549 50,73 72,500 29,00 79,73 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI

Giriş Sınavı Tarihi:10 Aralık 2013 Salı
Sınav Saati: 09:00
Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası