Mühendislik Fakakültesi Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme

Mühendislik Fakakültesi Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Aday Listesi
S. No: Adı – Soyadı ALES %60 KPDS / ÜDS %40 Toplam SONUÇ
1 Nurullah AKBULUT 73,821 44,29 68,750 27,50 71,79 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI

Giriş Sınavı Tarihi: 30 Ekim 2013 Çarşamba                            
Sınav Saati: 09:00                            
Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Kampüsü Mühendislik Fakültesi Binası