Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sonuç İlanı

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sonuç İlanı

   MÜLAKAT SINAVINA ÇAĞRILAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI ALES ALES
%30
Lisans
Mezuniyet
Notu
Lisans
Mezuniyet
Notu %30
YDS YDS
%10
Bilim 
Sınav
Notu
Yazılı 
Sınav
Notu
%30
Toplam
Nihai
Not
Sonuç
1 Mehmet Salih KOÇAK 77,578 23,27 61,50 18,45 86,25 8,63 89,50 26,85 77,20 Kazandı
2 Mesut YÜCEL 81,014 24,30 74,70 22,41 63,75 6,38 57,00 17,10 70,19 Kazanamadı
3 Merve ARNAVUTOĞLU 78,559 23,57 73,40 22,02 60,00 6,00 Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi