Öğretim Elemanı İlanı

Öğretim Elemanı İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 ve 33. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
 7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
 8. ALES Belgesi
 9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 10. Yabancı Dil Belgesi
 11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylıbelge)
 12. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylıbelge)
 13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylıbelge)
 14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAVTAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ: 04.12.2018
SON BAŞVURU TARİHİ:18.12.2018
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 21.12.2018
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ: 26.12.2018
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 04.01.2019
*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. Duyurulur.
Tablo devamı için tabloyu sola doğru kaydırın

ÜNVANI İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM BÖLÜMÜ KADRO SAYISI BAŞVURU ŞEKLİ  
ALES
 
YABANCI DİL
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET SİTESİ BAŞVURU YERİ İLAN ÖZEL ŞART
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı İngilizce Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği 2 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı Sınıf Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Arş. Gör. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Mimarlık,
İç Mimarlık,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,  bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Arş. Gör. Hukuk Fakültesi Hukuk 6 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Hukuk Fakültesi Dekanlığı Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. ve Özel Hukuk A.B.D veya Kamu Hukuku A.B.D tezli Yüksek yapıyor olmak.
Arş. Gör. İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr İletişim Fakültesi Dekanlığı Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Animasyon, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Dijital Oyun Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümlerinden birinden  mezun olmak ve ilgili bölümlerde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Arş. Gör. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr İletişim Fakültesi Dekanlığı Radyo, Televizyon ve Sinema; Sinema Televizyon; Film Tasarımı bölümlerinden birinden mezun olmak ve ilgili bölümlerde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı İktisat alanında lisans mezunu olmak veya yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak
Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme 2 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı İşletme alanında lisans mezunu olmak veya ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1 Şahsen/Posta 70 80 www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak veya ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Tablo devamı için tabloyu sola doğru kaydırın

Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü lisans mezunu olmak veya ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 3 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.
Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 3 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

Tablo devamı için tabloyu sola doğru kaydırın

Öğr. Gör. Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 1 Şahsen/Posta 70 Muaf www.hku.edu.tr Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında Tezli Yüksek lisans mezunu olmak veya lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla 2 yıl alanında çalışmış olmak.