Öğretim Görevlisi- Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Öğretim Görevlisi- Araştırma Görevlisi Alım İlanı

 

 

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile  31 Te

mmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Meslek Yüksekokulu

 

Araştırma Görevlisi

5

Öğretim Görevlisi

1

Okutman

 

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Tarihi

Sınav Giriş Tarihi

Sonuç Açıklama
Tarihi

21.07.2017

07.08.2017

10.08.2017

15.08.2017

28.08.2017

 

Fakültesi

Bölümü

Açıklama

Kadro Tipi

Kadro Sayısı

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Özel Eğitim Öğretmenliği

Özel Eğitim Bölümü  Lisans Mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

Mimarlık

Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Mezunu olmak

Öğretim Görevlisi

1

          

 

 GENEL ŞARTLAR
a)  Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ den en az 70 (Yetmiş),  puan almış olmak.
b) Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri; ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖKDİL’den en az 50 puan, Okutmanlar, en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

B. ÖZEL ŞARTLAR
 a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
 b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4‘lük not sisteminin 100‘lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunun not dönüşümüne göre belirlenir.
c) İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.

C. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER

  1. Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
  2. Özgeçmiş
  3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
  4. Yabancı dil sınav (YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri) belgesi fotokopisi
  5. Onaylı diploma fotokopisi
  6. Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi
  7. Lisans transkripti (Resmi)
  8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  9. 3 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
  10. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

D.  BAŞVURU ADRESİ ve YERİ
-Başvurular, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıda belirtilen adresteki  ilgili birimlere (Fak./YO Sekreterine) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Havalimanı Yolu 8.km. Şahinbey-GAZİANTEP
Tlf:  0342 211 80 80; Fax: 0342 211 80 81;
www.hku.edu.tr

NOT: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” tasdiki yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.