Öğretim Üyesi Alım İlanı

Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN      

            Üniversitemiz Fakültelenin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

FAKÜLTE
YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

Adet

Unvanı

AÇIKLAMA

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

3

Prof. Dr. Doçent Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

3

Prof. Dr. Doçent Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

3

Prof. Dr. Doçent Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği

3

Prof. Dr. Doçent Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak

Okul Öncesi Öğretmenliği

3

Prof. Dr. Doçent Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Hukuk Bölümü

3

Prof. Dr. Doçent Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

3

Prof. Dr. Doçent Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

3

Prof. Dr. Doçent Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Alanında Doktora yapmış olmak

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

1

Profesör

Alanında Doktora yapmış olmak

Başvuru Belgeleri:

  1.  Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması,  Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri:  İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Havalimanı Yolu 8.km.
Şahinbey-GAZİANTEP
Tlf       :  0342 211 80 80    Fax         :  0342 211 80 81      Web     :  info@hku.edu.tr

NOT: 04 HAZİRAN 2014 TARİHLİ SABAH GAZETESİNDE YAYINLANACAKTIR.