Öğretim Üyesi Alım İlanı

Öğretim Üyesi Alım İlanı

 

 

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN      

Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Fakülte –
Yüksekokulu
Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Güzel Samatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1 Prof. Dr. Mimarlık Alanında Doktora yapmış olmak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1 Prof. Dr. Mimarlık Tarihi Alanında Doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3 Profesör,  Doçent, Yrd.Doçent 1.Alanında Doktora yapmış olmak.
2. YDS ‘den 80 veya eşdeğer bir sınavdan buna denk İngilizce Puanı bulunmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 Yrd. Doç. Dr. Alanında Doktora yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1 Yrd. Doç. Dr. 1.Çevre Mühendisliği Alanında Doktora yapmış olmak.
2.  YDS ‘den 80 veya eşdeğer bir sınavdan buna denk İngilizce Puanı bulunmak.

Başvuru Belgeleri:

  1.  Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük                 atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması,  Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri:  İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Havalimanı Yolu 8.km.
Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf          :  0342 211 80 80    Fax    :  0342 211 80 81      EPosta                :info@hku.edu.tr

İlanımız 4 Eylül 2016 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanmıştır.